Tarieven

Overzicht Tarieven en lidmaatschapsgelden GCC ’t Sybrook

Per 1 januari 2022

Type lidmaatschap  Jaarbedrag
(betaling ineens)
Maandbetaling
d.m.v. incasso
All-in A-lidmaatschap (30 jaar en ouder) 5 € 1.512,00 € 132,00
A-lidmaatschap traditioneel (30 jaar en ouder) 1e zes jaar 1/5 € 1.689,00 € 147,00
A-lidmaatschap traditioneel (30 jaar en ouder) na zes jaar 5 € 1.189,00 € 104,00
Buitenlidmaatschap 1/2 € 698,00  
B-lidmaatschap (25 t/m 29 jaar) € 860,00 € 75,00
C-lidmaatschap (19 t/m 24 jaar)7 € 481,00  
C-studentleden (19 t/m 24 jaar)7 € 317,00  
D-lidmaatschap (t/m 18 jaar) inclusief jeugdlespakket 4 € 547,00  
D-lidmaatschap familiegolf (t/m 12 jaar) inclusief jeugdlespakket 3/4 € 331,00  
Thee-lidmaatschap € 150,00  
 1. Het jaarbedrag bestaat uit entreegeld, speelvergoeding, NGF bijdrage en clubcontributie.
 2. Aan het Buitenlidmaatschap zijn voorwaarden verbonden. Buitenleden zijn leden die hun woonplaats hebben in een gemeente in Nederland die ligt buiten een straal van veertig (40) kilometer van de golfbaan en lid zijn van een Nederlandse of Europese golfvereniging verbonden aan een golfbaan met minimaal 18 holes, die verbonden is aan de Nederlandse Golffederatie (NGF) of de European Golf Association (EGA) en bij die Nederlandse of Europese golfvereniging een jaarlijkse bijdrage (contributie en speelvergoeding) betalen van minimaal € 1.000,00.
 3. Per volwassen A- of Bedrijfslid kan er één kind gebruik maken van de familiegolf-regeling.
 4. Het jeugdlespakket bestaat uit 40 weken per jaar 50 minuten les en maandelijks € 20,00 ballentegoed (gift van Golfbaan Het Rijk van Sybrook).
  Voor D-leden die competitie spelen geldt dat zij wekelijks langer lessen. Zij betalen € 107,- toeslag op het lespakket.
 5. Exclusief bartegoed ter hoogte van € 60,00.
 6. Thee-leden zijn:
  • leden die gedurende maximaal twee jaar of – indien sprake is van een verblijf buiten Europa – gedurende maximaal vijf jaar niet spelen en gedurende die periode door middel van voldoening van de jaarlijkse 
   toegangsvergoeding voor Thee-leden hun reeds ingelegde entreegelden in stand houden. Gedurende de periode van hun theelidmaatschap mogen deze leden geen gebruik maken van de handicapregistratie door de vereniging, aangezien zij in die periode geen spelende leden zijn; dan wel
  • leden van de vereniging die geen spelend lid zijn maar lid van de vereniging in verband met nevenactiviteiten. Ook voor deze Thee-leden geldt dat zij gebruik mogen maken van de handicapregistratie door de vereniging, aangezien zij geen spelende leden zijn.
 7. C-lidmaatschappen t/m 21 jaar (op 1 januari van het lesjaar is de speler nog geen 21) kunnen aangevuld worden met het jeugdlespakket behorende bij het D-lidmaatschap. Jeugd kan tot 21 jaar (op 1 januari van het lesjaar is de speler nog geen 21) deelnemen aan de NGF-Jeugdcompetitie en derhalve ook meetrainen met de jeugdlessen. Het jeugdlespakket bestaat uit 40 weken per jaar 50 minuten les en maandelijks €20,00 ballentegoed (gift van Golfbaan Het Rijk van Sybrook). Voor C-leden t/m 21 jaar (op 1 januari van het lesjaar is de speler nog geen 21) die competitie spelen geldt dat zij wekelijks langer lessen. Zij betalen de hiervoor bepaalde toeslag op het lespakket. Dit jaar is dat €107.

In alle tarieven, behalve contributie en NGF afdracht is BTW inbegrepen.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar secretaris@gccsybrook.nl of in de shop van de golfbaan.