Tarieven

Lidmaatschap GCC ’t Sybrook

Tarieven voor 2023

Type Lidmaatschap Jaarbedrag (betaling ineens) Kwartaalbetaling (d.m.v. incasso) Maandbetaling (d.m.v. incasso)
All-in A-lidmaatschap (30 jaar en ouder) 1/3 € 1.611,00 € 423,00 € 141,00
A-lidmaatschap traditioneel (30 jaar en ouder) 1e zes jaar 1/3 (incl. entreegeld) € 1.769,00 € 462,00 € 154,00
A-lidmaatschap traditioneel (30 jaar en ouder) na zes jaar 3 € 1.269,00 € 333,00 € 111,00
B-lidmaatschap (25 t/m 29 jaar) 1 € 917,00 € 240,60 € 80,20
C-lidmaatschap (19 t/m 24 jaar) € 511,50
C-studentlidmaatschap (19 t/m 24 jaar) € 336,00
D-lidmaatschap ( t/m 18 jaar) inclusief jeugdlespakket € 549,10
D-lidmaatschap familiegolf (t/m 12 jaar) inclusief jeugdlespakket 2 € 318,00
Buitenlidmaatschap 4 € 743,50
  1. Het jaarbedrag bestaat uit speelvergoeding, NGF bijdrage en clubcontributie.
  2. Per volwassen A- of Bedrijfslid kan er één kind gebruik maken van de familiegolf regeling.
  3. Exclusief bartegoed ter hoogte van € 60,00.
  4. Een Buiten-lidmaatschap kan worden afgesloten indien een lid een woonplaats heeft in een gemeente die ligt buiten een straal van 40 kilometer van de betreffende golfbaan; én lid is van een Nederlandse of Europese golfvereniging verbonden aan een golfbaan met minimaal 18 holes die verbonden is aan de Nederlandse Golf Federatie (NGF) of European Golf Association (EGA). Met een jaarbijdrage (contributie en speelvergoeding) van minimaal € 1.000,-. Van dit lidmaatschap dient een bewijs van inschrijving per 1 januari van het betreffende jaar te worden ingediend bij de ledenadministratie.

 

Voor de jeugd zijn er ook speciale lespakketten.

In alle tarieven, behalve contributie en NGF afdracht is BTW inbegrepen.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar secretaris@gccsybrook.nl of in de shop van de golfbaan.