Tarieven

Overzicht geldende bijdragen Het Rijk van Sybrook

Per 1 januari 2018

All-in A lidmaatschap, 30 jr en ouder Jaarbedrag
Lidmaatschap € 1.390,00
Gespreide betaling € 122,00

Klik hier voor het volledige overzicht betalingsfaciliteiten per 1 januari 2018

Categorie
Entreegeld 1 Speelver-
goeding ²
NGF bijdrage + Contributie Jeugd-
lespakket
Totaal Jaarlijks
A-leden, 30 jr en ouder € 3.000,00 € 500,00 € 993,00 € 99,50  
B-leden, 25 t/m 29 jaar € 2.100,00 € 350,00 € 694,00 € 99,50  
C-leden, 19 t/m 24 jaar 3 € 1.050,00 € 175,00 € 348,00 € 99,50  
Cs-leden, 19 t/m 24 jaar student     € 198,00 € 99,50  
D-leden, t/m 18 jaar 7     € 198,00 € 90,50 € 212,00
D-leden, t/m 12 jaar familiegolf 6/7       € 90,50 € 212,00
Buitenleden € 1.650,00 € 275,00 € 546,00 € 99,50  
All-Course Membership 5     € 250,00    
Categorie
Entreegeld Toegangs-
vergoeding
NGF bijdrage + Contributie
Totaal Jaarlijks
Theelid 2 € 120,00   € 96,00 € 50,50
Lockers

Huurprijzen

Familylocker, met stroom € 177,75
Tas/trolley locker begane grond € 127,00
Tas/trolley locker bovenverdieping € 101,50
Taslocker, bovenverdieping € 86,25
 1. Bij nieuwe lidmaatschappen, behalve het All-in lidmaatschap, wordt het entreegeld in zes opeenvolgende termijnen in rekening gebracht. U kunt het lidmaatschap tussentijds beëindigen, de resterende termijnen zijn dan niet meer langer verschuldigd.
  Indien u vanwege uw leeftijd onder een andere lidmaatschapscategorie komt te vallen, bent u het bij deze categorie vermelde entreegeld schuldig, minus het reeds betaalde entreegeld.
 2. Leden die in een land buiten Europa verblijven, kunnen door middel van het omzetten van hun lidmaatschap met speelrecht naar een theelidmaatschap (zonder speelrecht) hun betaalde entreegeld maximaal 5 jaar behouden. Binnen Europa kan men voor een periode van maximaal 2 jaren het lidmaatschap met speelrecht omzetten in een theelidmaatschap (zonder speelrecht) met behoud van het reeds betaalde entreegeld. Wanneer het speelrecht na de hiervoor bedoelde periode niet wordt geactiveerd, vervalt het reeds betaalde entreegeld. Van de hiervoor bedoelde regeling mag u slechts éénmaal gebruik maken.
 3. C-leden welke studeren en hun studentenkaart tonen komen in het betreffende jaar in aanmerking voor het D-tarief na ondertekening van een daartoe strekkende verklaring.
 4. Aan het buitenlidmaatschap zijn 2 voorwaarden verbonden:
  1. U woont meer dan 40 km buiten Enschede.
  2. U bent aangesloten bij een andere golfbaan met een NGF A- of B- status, of een in het buitenland gelijkwaardige baan.
 5. Leden van de vereniging (categorieën A, B, C, D, en buitenlidmaatschap) bieden wij de mogelijkheid om het gehele jaar ook te spelen op de andere golfbanen van Het Rijk voor € 250,– extra per jaar op de vastgestelde speelvergoeding middels het All Course Membership.
 6. Familiegolf. Per volwassen A- of Bedrijfslid kan er één kind gebruik maken van de familiegolf regeling. Tot en met het jaar waarin het kind 12 jaar wordt betaalt men geen speelvergoeding.
 7. Het jeugdlespakket bestaat uit 40 weken per jaar 50 minuten les en maandelijks € 20,00 ballentegoed. Voor D-leden die competitie spelen geldt dat zij wekelijks langer lessen. Zij betalen een toeslag op het lespakket van € 100,- als bijdrage in de kosten.

In alle tarieven, behalve contributie en NGF afdracht is BTW inbegrepen.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op de Golfbaan.