Etiquette

Het golfspel moet in de juiste geest gespeeld worden, ‘The spirit of the game’, en om die te begrijpen begint dit overzicht met de belangrijkste punten van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staan ook geen sancties op overtreding ervan, maar ze zijn wel buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel te handhaven. Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de integriteit van de speler.

De etiquette of gedragsregels gaan over:

VEILIGHEID

 • Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen.
 • Niet slaan voordat spelers vóór u buiten bereik zijn.
 • Let op voorrangsregeling voor greenkeepers.
 • Roep ‘‘FORE’’ bij bal richting andere spelers en bescherm je hoofd als  je ‘FORE’ hoort!

REKENING HOUDEN MET ANDERE SPELERS

 • Niet storen of afleiden als iemand slaat.
 • Sta niet vlakbij of recht achter een speler die gaat slaan.
 • Zet elektronische apparaten uit.
 • Niet op iemands puttinglijn staan of schaduw veroorzaken.
 • Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed.
 • Score pas noteren op de volgende hole.

 

SPEELTEMPO

READY GOLF
Wacht niet op degene die aan de beurt is, maar speel de bal als je eerder bij jouw te spelen bal bent.
Dames en heren T-afslagplaatsen zijn vervallen, alleen de witte afslagplaatsen blijven bestemd voor de heren met een lage handicap , ook tijdens Q-wedstrijden.

 • Speel en loop in een vlot tempo.
 • Houd aansluiting met de flight vóór u.
 • U moet de flight achter u doorlaten als u een hele hole afstand verliest.
 • Laat een snellere groep door als er ruimte is.
 • Let op uw beurt en zorg klaar te zijn om te spelen.
 • Speel een provisionele bal als uw bal misschien verloren is.
 • Laat door als u waarschijnlijk lang moet zoeken.

Heel belangrijk: ZORG VOOR DE BAAN

 • Voorkom onnodige schade aan de baan,
 • Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green!
 • Ga zorgvuldig om met de green en het gebied rond de hole.
 • Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en bunkers.

Bron: https://www.etiquette.nl/sport/golfen/

GROOTSTE IRRITATIE = SLOW PLAY

slow_play

Het golfspel vereist van de speler een hoffelijk en sportief gedrag naar zijn of haar medespeler en clubgenoten zowel in de baan als daarbuiten. Op de site van de NGF kunt u een en ander nog eens rustig nalezen: 

http://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/regels/etiquette