Local Rules

Plaatselijke Regels:

   • Buiten de baan is gemarkeerd met hekken of witte palen langs de terreingrenzen.
   • Indien een hindernis is voorzien van een beschoeiing, geeft de buitenzijde hiervan de grens van de hindernis aan.
   • Alle niet-gemarkeerde geulen en greppels moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied en niet als hindernis.
   • Grond in bewerking is gemarkeerd met blauwe palen of lijnen. Indien er sprake is van belemmering, mag de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.
   • Zwerfkeien, al dan niet gestapeld, zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
   • Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze Plaatselijke Regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene Straf.

Tijdelijke Plaatselijke Regels worden gepubliceerd tegenover de ingang van de golfshop en/of op het informatiebord in de hal van het clubhuis.

Tijdelijke plaatselijke regels

Deze regels zijn geldig vanaf 16 mei.

Op dit moment zijn er geen tijdelijke plaatselijke regels van kracht.