Local Rules

Plaatselijke Regels:

  • Buiten de Baan is gemarkeerd met witte palen of hekken langs de terreingrens.
  • Zwerfkeien, al dan niet gestapeld, zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens Regel 24-2b.
  • Stenen in bunkers zijn losse obstakels (Regel 24-1 is van toepassing).
  • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 24-2a), moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b.
  • Alle niet gemarkeerde greppels en geulen zijn integraal deel van de baan.
  • Grond in bewerking (GUR) is gemarkeerd met blauwe palen en/of lijnen. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25-1a), mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1b.
  • Indien een waterhindernis voorzien is van een houten beschoeiing, wordt de grens van de waterhindernis bepaald door de buitenzijde hiervan. De beschoeiing maakt deel uit van de waterhindernis.*
  • Een vast obstakel op of binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens de procedure in Appendix I, deel A-4a van de Golfregels (blz. 147 en 148 van het Nederlandse Regelboekje). De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken.*
  • Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

  Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

  Tijdelijke Plaatselijke Regels worden gepubliceerd tegenover de ingang van de shop/receptie en/of op het informatiebord bij de zuil.

  Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel:

  Matchplay      Verlies van de hole;

  Strokeplay     Twee slagen

  • Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

  Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

  *Deze Plaatselijke Regels zijn aanvullend en staan daarom niet op de scorekaart