Baancommissie

Doel van de inspanningen van de baancommissie is het vergroten van de kwaliteit van de golfbaan en daarmee de aantrekkelijkheid voor zowel leden van Golf- en Countryclub ’t Sybrook als greenfeespelers. Het bestuur heeft aan de baancommissie een mandaat gegeven om zelfstandig met de directie van Het Rijk van Sybrook in contact te treden. De baancommissie is bereikbaar per mail op baancommissie@gccsybrook.nl.

Werkzaamheden zijn samenvattend:

  • Periodiek overleg met directie van Het Rijk van Sybrook en Hoofd Greenkeeping, gemiddeld 4 keer per jaar.
  • Periodiek overleg met Handicap- en Regelcommissie.
  • Volledig inzicht in het onderhoudsschema teneinde meer begrip te creëren bij leden.
  • Handicap- en Regelcommisie en Wedstrijdcommissie volledig voorzien van info die wenselijk is voor de goede uitvoer van deze commissies. Hierbij valt te denken aan local rules, qualifying omstandigheden.
  • Verstrekken van info aan de subgroepen binnen de vereniging (Damesdag, Working Class Ladies, Heerencup, Senioren Convent en Jeugd) welke relevant is voor de te organiseren wedstrijden.
  • Eerste aanspreekpunt voor opmerkingen en klachten van individuele leden.

Samenstelling

Zie voor de samenstelling van de Baancommissie.

B0874