Contact

Commissie

Jan Mosman
Voorzitter
06 51 04 70 98
jan.mosman@kpnmail.nl
Vacant ( Secretaris)
 
Frans Meijer
Penningmeester 
06 54767664
fjgmeijer@hetnet.nl
Felix Reijken
Ledenadministratie
06 53372804
felix@reijken.com
Wim Abbink
06 12182442
w.abbink@live.nl
SeniorenCovent ereleden
Henk van der Vegt
Frits Vasterd