Commissies

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Gelukkig zijn er binnen Golf- en Countryclub ’t Sybrook veel vrijwilligers actief in verschillende commissies waardoor er sprake is van een bloeiend verenigingsleven.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitters van wedstrijdcommissie, handicap- en regelcommissie en jeugdcommissie zijn in het bestuur vertegenwoordigd, waarbij de voorzitter van de wedstrijdcommissie tevens contactpersoon is voor de subclubs damesdag, ladiescup, seniorenconvent, heerencup en mulligens en de voorzitter van de handicap- en regelcommissie de contactpersoon voor de baancommissie en de introductiecommissie.

De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van clubwedstrijden en de competitie. De wedstrijdcommissie communiceert via mailings en deze website. Opgave voor wedstrijden kan uitsluitend  via ProWare

De Handicap- en Regelcommissie is verantwoordelijk voor de golfregels, het afnemen van het regelexamen voor leden en de handicapregistratie voor alle leden. Ook probeert de commissie de regelkennis van de leden te vergroten door het organiseren van een regelquiz. Dat laatste gebeurt zowel online, als periodiek op de club.

De Jeugdcommissie probeert het animo voor golf onder jeugd te vergroten. Daarvoor organiseert de commissie haar eigen wedstrijden. Ook krijgen jeugdleden training en is onze vereniging aangesloten op het jeugdbeleid van de NGF. Dit heeft in 2012 geleid tot de onderscheiding “Committed to Jeugd”. Klik hier voor verdere informatie.