Bijzondere situaties

Artikel 1.2 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V. en Golf- en Country Club ’t Sybrook  formuleert wanneer iemand thee-lid kan worden (twee soorten) aldus:

  • Natuurlijke personen die gedurende maximaal twee jaar of – indien sprake is van een verblijf buiten Europa – gedurende maximaal vijf jaar niet spelen en gedurende die periode door middel van voldoening van de jaarlijkse toegangsvergoeding voor Thee-leden hun reeds ingelegde entreegelden in stand houden; die toegangsvergoeding bedraagt per 1 januari 2014 EUR 94,00 per jaar als basistarief. Voor een verhoging van die vergoeding geldt het bepaalde in artikel 16. Gedurende de periode van hun theelidmaatschap mogen deze leden geen gebruik maken van de handicapregistratie door de Vereniging, aangezien zij in die periode geen spelende leden zijn; dan wel
  • Leden van de Vereniging die geen spelend lid zijn maar lid van de Vereniging in verband met nevenactiviteiten . Ook voor deze Thee-leden geldt dat zij geen gebruik mogen maken van de handicapregistratie door de Vereniging, aangezien zij geen spelende leden zijn;