Jeugd

Algemeen email adres: sybrookjeugdcommissie@gmail.com

Wendy Leeuw
Voorzitter
vzjeugdcommissie@gccsybrook.nl 

Harold Richter
Penningmeester
 
Maarten Hemelt
Assistent voorzitter
 
Tim Nuyts
Wedstrijden / evenementen
Maarten de Gelder
Sportstimulatie / evenementen
 
Marieke Blanken
Competitie & wedstrijden
 
Ella Hommels
Competitie & wedstrijden
 

Eva Puntman
Ondersteuning jeugdcoaches en wedstrijden