Jeugd

Algemeen email adres: sybrookjeugdcommissie@gmail.com

Nicol Kraaijenzank
Voorzitter
06 31 083 559
vzjeugdcommissie@gccsybrook.nl 

Harold Richter
Penningmeester
06 54 983 683
 
Tim Nuyts
Competitie 
06 22 591 868
 
Jolein van Urk
Assistent voorzitter
06 29 546 209
 
Maarten de Gelder
Lid & website
06 36 49 93 56
 
Irma Roetenberg
Talentcoaching
06 12 996 936
 
Remco Postma
Wedstrijden
06 14 98 60 72
 
Eva Puntman
Ondersteuning jeugdcoaches en wedstrijden
06 46 21 61 71