Golf Plus

Zo lang mogelijk succesvol, plezierig  en blessurevrij blijven golfen. Dat wilt u toch ook?

U kunt maandelijks inschrijven via golfplus@knpmail.nl Let op de maandelijkse email aankondigingen.

Golf Plus biedt aan alle 50+ leden van Golf- en Countryclub ’t Sybrook de gelegenheid om zowel op fysiek, als golf-technisch gebied trainingen te volgen in groepsverband.

Fysieke training

Golf- fysiotherapeut Matthieu Jansen geeft, bij voldoende animo, twee maal per week een uur fysieke training waarin lenigheid, kracht en coördinatie centraal staan. Dit alles gericht op het golfspel. Door fysiek beter te bewegen, is de kans op blessures kleiner en zou uw golfspel kunnen verbeteren. Dus langer met meer plezier blijven golfen is de insteek. Alle oefeningen zijn dan ook gerelateerd aan golf, maar kunnen ook uw dagelijks functioneren verbeteren.

Groepstraining

Het GolfPlus programma heeft onder meer als doel onze seniorleden ervan bewust te maken wat ze zelf kunnen doen om zolang mogelijk gezond en fit te blijven golfen. Veel senioren denken: ik golf al drie keer per week, wat moet ik dan nog meer doen want het gaat toch prima? De uitdaging is onze senioren te overtuigen van het voordeel dat het oplevert als je ook op latere leeftijd in jezelf blijft investeren.
Als je alleen je rondjes speelt en verder niets doet om je lichaam in goede conditie te houden, dan neemt je balans geleidelijk af en wordt het steeds moeilijker om de golfswing te kunnen blijven maken. Je moet steeds meer moeite doen om op je spelniveau te blijven. Dat verouderingsproces en de fysieke problemen die daarmee gepaard gaan, kun je wel degelijk beïnvloeden door heel gericht de juiste oefeningen te doen.
In iedere training behandelt PGA Professional Marcella (vrijdag en zondag) een ander onderwerp. Elke training biedt ruimte aan 8 deelnemers (met minimaal handicap 54) en begint met een goede warming up. Niet alleen de technieken van de basisslagen putten, chippen, pitchen, bunker en swing komen aan bod. In diverse oefen- en spelvormen zult u de geleerde vaardigheden inslijpen en leert u tegelijkertijd te ‘presteren onder druk’.
Het samen trainen, wedstrijdjes spelen en wellicht na de training 9 holes spelen geven
GolfPlus groepstraining ook een sociaal karakter.

Kosten en betaling

Golf Plus Fysiek kost € 37,50 per maand per persoon (bij 4 trainingen), dan wel € 45,00 (bij 5 trainingen in een maand). U ontvangt een factuur van de penningmeester van de vereniging.

De groepstraining kost € 35,00 per maand per persoon (bij 4 trainingen), dan wel €. 42,50 (bij 5 trainingen in een maand). U ontvangt een factuur van de penningmeester van de vereniging.

Aanmelden

Per mail via verenigings- coördinator Ferdie Glandrup: golfplus@kpnmail.nl. Vermeld uw dag van voorkeur.

Meer informatie
Algemene vragen en aanmelden: mail verenigingscoördinator Ferdie Glandrup: golfplus@kpnmail.nl.
Vragen over Fysieke training: Matthieu Jansen info@golf-fysiotherapeut.nl.