Contact

Maria van Helden (aanspreekpunt)
06 13 190 018
mjvanhelden@hotmail.com
Marianne Besseler (secretaris)
06 18 485 959
mail@josbesseler.nl
Monique ten Tije (penningmeester)
06 12 40 54 26
monique@berttentije.nl
Harriet van Spanje
06 46 01 50 91
h.m.vanspanje@gmail.com
Maria Tielens van der Meer
06 13 11 71 47
pm.tielens@kpnmail.nl
Mieke Koop