Reglementen

 Algemeen

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van R&A Rules Limited en de local rules, zoals van kracht op Golf- en Countryclub ’t  Sybrook.
De local rules zijn vermeld op het wedstrijdbord. Aanvullende en tijdelijke local rules zullen vermeld worden op de daartoe bestemde informatieborden. Spelers worden geacht hiervan op de hoogte te zijn.

Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding bestaat dit jaar uit de heren:
Martin Huuskes, Carel Soer, Ronald Bonzet, Jaap van der Vegt, Huub Reef en Huub van de Ven. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend en niet voor beroep vatbaar.
Naast de wedstrijdleiding zal een Marshal van “Het Rijk” toezicht hebben op de wedstrijd, aanwijzingen van de Marshal dienen ten alle tijden worden opgevolgd.

Wedstrijdseizoen

Het zomerseizoen loopt vanaf woensdag 5 april tot en met woensdag 13 september.
Als afsluiting van het zomerseizoen (zeer waarschijnlijk op 20 september) zal het tweedaagse Heerencup uitstapje plaats vinden. Aan het programma wordt nog druk gewerkt. Zodra er nadere details beschikbaar zijn zullen wij deze communiceren. Het winterseizoen loopt van oktober 2017 tot april 2018, invulling hiervan wordt tegen het einde van het zomerseizoen bekend gemaakt.

Deelname

Deelname aan de Heeren Cup staat open voor alle herenleden van 21 jaar en ouder van Golf- en Countryclub ‘t Sybrook die beschikken over een handicap van maximaal 30.0 bij aanvang van het seizoen. Elke wedstrijd wordt gespeeld voor de dagprijs, de longest drive, de neary en de Order of Merit.

Inschrijving

U kunt zich online inschrijven via de wedstrijd module van Golf- en Countryclub ‘t Sybrook, daarnaast betreft het een inloop wedstrijd waarbij de starter u inschrijft bij binnenkomst en hij geeft u de starttijd aan en de hole waarop u start. Overtreding van deze inschrijvingsprocedure leidt tot uitsluiting voor de wedstrijd en de daarop volgende wedstrijd.

Inschrijfgeld

Voor deelname aan de Heerencup tijdens de periode april t/m september wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 65,00 of 7,00 per keer te voldoen bij inschrijving. Indien mogelijk graag de jaarlijkse bijdrage ineens te voldoen voor 1 april op bankrekeningnummer van Stichting Heerencup: NL12INGB0006777582.

De kosten van het diner bedragen voor 2017, € 17,50 incl. 1 consumptie, deze dient afzonderlijk betaald te worden. De kosten voor de jaarlijkse golfdag aan ter afsluiting van het zomerseizoen wordt bepaald aan de hand van het georganiseerde evenement.

Starten

Deelnemers aan de wedstrijd moeten zich uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd melden op de hole waarop wordt gestart.

Wedstrijdvorm

Alle wedstrijden zijn in beginsel drieballen/stableford/qualifying, tenzij de wedstrijdleiding anders heeft beslist.
De HeerenCup start vanaf 15.33 uur met een dubbele tee-start op Tee 1 en 10. De laatste flight vertrekt om 16:45 uur. 

Prijsuitreiking

De informele prijsuitreiking zal elke woensdag direct na het eten plaats vinden. De uitslagen worden in het vervolg niet meer op dezelfde dag gepubliceerd. Dit kost te veel tijd voor de commissie. De officiële uitslagen en klassement worden in het nieuwe seizoen op vrijdag gepubliceerd op de website en Sybrook app..

Diverse bepalingen

  • De Heerencup commissie bepaalt vooraf of de baan en wedstrijd wel of niet qualifying zal zijn. Dit kan in uitzonderlijke situaties afwijken van de bepaling van het Rijk.
  • Als de baan door ons niet als qualifying wordt beoordeeld en door het Rijk wel, behouden wij ons het recht voor ergens bijvoorbeeld een fun-hole op te nemen. Wedstrijd en scores tellen dan wel mee voor het klassement.
  • Indien het geen qualifying wedstrijd is kan er bij een goede score van een individu geen “reduction only”  meer plaats vinden. Overigens staat het een ieder vrij om in bovenvermeld geval vooraf een Q-kaart (sticker) te lopen.
  • Punt van zorg is de doorloop snelheid door de baan. Iedereen (lees elke flight) wordt geacht binnen 3 uur 45 minuten door de baan te gaan. Wij hebben daarom gemeend een maximale flight handicap aan te houden van 75.
  • Indien spelers tijdens de wedstrijd een bal niet direct kunnen vinden, dient men de eerst volgende flight door te laten, waarna men kan gaan zoeken. Als u achterop raakt op de flight voor u, is het gewenst de speelsnelheid te verhogen. Als u één hole op de flight voor u bent achter geraakt, bent u verplicht de flight na u door te laten. 
  • Indien men  niet meer scoren kan, wordt men verzocht de bal op te nemen. Gastspelers die voldoen aan de wedstrijd criteria kunnen na goedkeuring door de wedstrijdcommissie deelnemen aan de wedstrijd en het diner. 
  • De deelnemers zowel aan de wedstrijd als aan het diner worden geacht gepast gekleed te zijn.
  • Het wedstrijdreglement ligt ter inzage bij de inschrijfformulieren; elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht ingestemd te hebben met het reglement.

De HeerenCup commissie.