Onweerprotocol

Hoe te handelen bij onweer

Een golfbaan kan bij onweer gevaarlijk zijn vanwege het open karakter, waterpartijen, alleenstaande bomen en/of bomenrijen. Uitgangspunt is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid bij onweer tijdens uw
golfronde.

Wel wordt het weer bij deze wedstrijd structureel in de gaten gehouden en u kunt er dan ook van uit gaan dat u tijdens een ronde zult worden gewaarschuwd voor een naderend onweer. In de baan zijn op diverse plaatsen schuilhutten geplaatst waar u bij (naderend) onweer kunt schuilen.

Afstand tot het onweer inschatten: Met de “10 seconden-regel” kunt u inschatten of u gevaar loopt. Is de tijd die verstrijkt tussen een bliksemflits en de daarop volgende donder minder dan tien seconden, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij (ongeveer 3 km.) Zoek in dat geval altijd een schuilplaats.

Geluidssignalen GCC ’t Sybrook bij onweer
 • 10 seconden aanhoudende toon: Het spel onmiddellijk staken. Markeer indien mogelijk uw bal en zoek een
  veilig heenkomen.
 • 3 korte tonen van 3 seconden: Het spel onderbreken en de hole mag worden uitgespeeld.
 • 2 korte tonen van 3 seconden: Het spel hervatten.
 • 2 lange tonen van 10 seconden: De wedstrijd(ronde) is definitief gestopt. Keer terug naar het clubhuis, rekening houdend met de weersomstandigheden.
Hoe te handelen bij onweer

De wedstrijdcommissie wil u bij een (naderend) onweer helpen met uw veiligheidsafwegingen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Onweer komt zelden onverwachts. Volg bij dreiging de weersverwachting en actuele informatie over
  onweer op uw mobiel.
 • Een Marshall of wedstrijdleider kan een wedstrijd onderbreken door de bijbehorende geluidssignalen te laten klinken (zie boven). Eventueel kan iemand rondrijden om deelnemers te waarschuwen.
 • Zoek dan de dichtstbijzijnde schuilhut op of ga naar binnen indien u in de buurt van het clubhuis bent. Schuilhutten vindt u nabij de teeboxen van Noord 4, Zuid 5, Oost 1 en bij de green van Zuid 7.
 • Belangrijk: Laat uw golftas op minimaal 30 meter afstand. (dus niet meenemen in de schuilhut!!!).
Implicaties wedstrijd

Uitgangspunt is de wedstrijd bij naderend onweer te onderbreken en niet af te gelasten.

 • Markeer bij het staken van de wedstrijd uw bal, of laat deze liggen. Het markeren kan het best worden gedaan door het kruislings plaatsen van drie tees.
 • Een Marshall kan een wedstrijd wel onderbreken maar niet afgelasten, deze beslissing wordt altijd genomen na overleg met de wedstrijdleiding.
 • Als de Commissie of Marshall een onmiddellijke onderbreking afkondigt, moet je direct stoppen met spelen en verder geen slag doen totdat het spel is hervat op straffe van diskwalificatie (regel 5.7b).
 • Bij eventuele afgelasting wordt de wedstrijdronde niet in scorelijsten opgenomen.
Geen schuilplaats?
 • Neem hurkzit aan en plaats de voeten dicht tegen elkaar aan. (maak contact met de grond zo klein mogelijk).
 • Ga niet op de grond liggen.
 • Blijf niet in groepjes bij elkaar staan en laat uw golftas op minimaal 30 meter afstand
 • Steek geen paraplu op en laat deze ook bij uw golftas.
 • Vermijd alleenstaande bomen en de rand van het bos.
 • Blijf uit de buurt van metalen hekken en waterpartijen.

In overeenstemming met de Golfregels en het wedstrijdreglement bepaald de wedstrijdcommissie altijd het verdere vervolg van de wedstrijd na een onderbreking door onweer.