WHS

WHS (World Handicap System) invoering 2021
In Nederland worden nu de handicaps van alle golfspelers berekend met het handicapsysteem van de European Golf Association (EGA).

De achterliggende gedachte om een WHS in te voeren is geweest dat het eigenlijk raar is dat we wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds duidelijker geworden en daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineen geslagen en zijn ze tot dit nieuwe systeem gekomen.

De belangrijkste punten van het WHS:

  • De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford of Tegen par is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord kan worden de bal oppakken en wordt voor de holes zonder score in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul Stableford-punten oplevert.
  • De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Transitie van EGA- naar WHS-handicap

  • Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016.
  • Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- handicap naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden.
  • Bij de transitie naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is. Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap hoogstwaarschijnlijk gelijk blijven of zelfs zakken.
  • De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores; dus we raden iedereen aan om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze mindere score toch deel gaat uitmaken van de beste 8, dan wordt een bruto score met als equivalent 31 Stableford-punten omgezet in een aanzienlijk beter dagresultaat dan 26 punten.

Overige punten

  • Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en onder voorwaarden ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.
  • Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de scores van die dag. In het WHS heet dat de Playing Conditions Calculation (PCC) en die wordt bepaald over alle ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36 voor iedere dag voor iedere baan.
  • Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC is toegepast, wat de volgende ochtend het geval is.

Meer weten?
Op ngf.nl/whs leest u meer details over het WHS en hier worden de belangrijkste zaken ook in video’s uitgelegd. Heeft u een vraag, stel deze dan aan de Handicap & Regel Commissie, bij voorkeur per mail naar hrc@gccsybrook.nl