VCP (vertrouwenscontactpersoon)

Onze vereniging vindt het belangrijk dat grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen en dat eventueel gerichte maatregelen worden getroffen als het toch voorkomt. Een veilig sportklimaat waarin we allen plezier hebben is ons doel. We sluiten ons hierbij ook aan bij het landelijke doel dat de NGF zich gesteld heeft.

Als u als lid of als golfprofessional melding wilt doen van grensoverschrijdend gedrag, of als u zich op een of andere manier onveilig voelt en er gewoon eens over wilt praten dan ben ik uw vertrouwde aanspreekpunt. Het gaat meestal over onderwerpen die niet makkelijk bespreekbaar zijn. Denk aan seksuele intimidatie, pesten, discrimineren, dopinggebruik of zelfs geweld. Dit kan zijn tussen golfprofessional en leerling, tussen horecapersoneel en leden, tussen leden onderling etc. Dit kan ook gebouwen en faciliteiten betreffen, denk aan kwetsbare ruimten en ongewenste inkijk.

Wat kunt u van mij als VCP verwachten:

  • laagdrempelige toegankelijkheid
  • een serieus luisterend oor
  • een onafhankelijke positie van het bestuur
  • een gericht advies en zo nodig een gerichte doorverwijzing

Hoe kunt u mij bereiken:

Mobiel: 0631966690
Mail: desirejansen46@gmail.com