Ereleden

Herman Reef 
Erelid
 
Piet Dijkhuis
Erelid
piet-erelid-2
Henk van der Vegt
Erelid
 henk-van-der-vegt-2
Nel Nijhuis
Lid van verdienste
Gonnie Heyne
Lid van verdienste
 
Henk Blanken
Lid van verdienste
 henk-blanken-2

Willem Janssen †
Lid van verdienste