Senioren Convent

Alle mannen die lid zijn van GCC ‘t Sybrook kunnen ook lid worden van ons gezellige SeniorenConvent in het jaar dat ze de leeftijd van 55 jaar bereiken. Natuurlijk kunnen ze ook op latere leeftijd lid worden.
Een belangrijke voorwaarde is dat men een EGA handicap heeft. Elke woensdagmorgen spelen we met een wisselend aantal leden, meestal ongeveer zestig. Op dit moment hebben we 107 leden die een jaarlijkse bijdrage betalen. ( Sinds 13 jaar is de bijdrage ongewijzigd vastgesteld op € 150).
Hiervan betalen we de prijzen van de wekelijkse wedstrijden, bekostigen we de speciale wedstrijden (meestal drie ) die worden afgesloten met een diner, inclusief wijn aan tafel.

Daarenboven gaan we elk jaar ook twee dagen achter elkaar spelen op andere banen, meestal in Duitsland. We overnachten dan met de hele groep in een hotel. Voor leden die vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen geen 18 holes (meer) kunnen spelen, zijn er het hele jaar 9 holeswedstrijden. Na de wedstrijden op woensdag is er tijd voor een gezellige conversatie of een spelletje bridge, indien men dat wenst.

Ook is het goed te weten dat wanneer men- om welke reden dan ook- niet meer wil of kan golfen, men toch lid kan blijven van het Convent tegen betaling van de helft van de contributie. Men is dan woensdagmiddag altijd welkom, maar ook kan men genieten van de diners die worden georganiseerd. Zo blijft men betrokken bij het Convent.

Een keer per jaar worden de partners uitgenodigd voor de voorjaarsbijeenkomst, waarbij voor drankjes en hapjes wordt gezorgd.

Als u zich aangesproken voelt om lid te worden van ons Convent, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze secretaris!

Henk van der Vegt

Voorzitter SeniorenConvent