Contact

Algemeen email adres: sybrookjeugdcommissie@gmail.com

Wendy Leeuw
Voorzitter
vzjeugdcommissie@gccsybrook.nl

Harold Richter
Penningmeester
 
Maarten Hemelt
Secretaris
Tim Nuyts
Wedstrijden / evenementen
Maarten de Gelder
Sportstimulatie / evenementen
 
Marieke Blanken
Competitie & wedstrijden

Eva Puntman
Ondersteuning jeugdcoaches en wedstrijden