Baan qualifying

Vanaf maandag 11 maart is de baan weer qualifying. Maar wel met de tijdelijke plaatselijke regel die aangeeft dat je mag plaatsen op de fairway.

https://www.gccsybrook.nl/handicap-regels/regels/tijdelijke-plaatselijke-regels/

Dat houdt ook in dat alle wedstrijden vanaf maandag standaard qualifying zijn, tenzij door de wedstrijdcommissie een afwijkend format wordt gekozen.

Met vriendelijke golfgroet,

Edwin Hofte
Voorzitter HCR commissie