Tijdelijke Plaatselijke Regels

Geldig vanaf 26 oktober 2023

Plaatsen in de baan

In verband met de weersomstandigheden is met ingang van 28 oktober plaatsen ingevoerd. Onderstaand staat omschreven hoe deze regel door de NGF wordt omschreven.

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler mag een bal plaatsen binnen 15 centimeter van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: kort gemaaid gedeelte betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Kenmerken voor het plaatsen van  de oorspronkelijke bal of een andere bal:
Referentiepunt: de plek van de oorspronkelijke bal.
Afmeting van het gebied gemeten vanaf het referentiepunt: de lengte van een scorekaart van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

  1. mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt; en
  2. moet in het algemene gebied van de baan zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om de bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens Regel 14.2b|(2) en 14.2e.

 

Zuid 4

De grond in bewerking op hole Zuid 4, liggend tussen de waterhindernis en de green en gemarkeerd door blauwe palen is een verboden speelzone.

De speler moet deze ontwijken en mag het spel vervolgen volgens regel 16.1 f óf de bal droppen in de dropping zone op Zuid 4.