Winterseizoen

Winterseizoen

Beste Sybrooker,

Met de winter in aantocht vraagt de baancommissie nog even de aandacht van onze leden. Nu de grondtemperatuur onder de 8 graden zakt, zal het gras niet meer groeien. Het is daarom van belang om de komende tijd voorzichtig met het gras en de baan om te gaan. Gedurende de winter zijn de greens zachter en kwetsbaarder, waardoor het nog belangrijker is om een pitchmark goed te repareren.

De greenkeeping heeft inmiddels een aantal opgangen naar de greens/tees afgezet met touw (zie foto). Dit om te voorkomen dat spelers met hun trolleys over deze (natte) opgangen lopen en de baan op die plekken kapotgaat.

Zou u er daarom op willen letten dat u uw trolley zo min mogelijk op dergelijke natte plekken in de baan plaatst, maar vooral op de paden?

Verder zijn wij voornemens om u aankomend jaar vaker op de hoogte te houden (bijvoorbeeld door middel van een maandelijks stukje in de nieuwsbrief of op de website) van de ontwikkelingen in de baan, de uitkomsten van de overleggen met Het Rijk en resultaten van Players 1st met betrekking tot de baan.

Afgelopen seizoen hebben wij bijvoorbeeld overleg gevoerd over:

  • De (te) hoge rough. Deze rough is vervolgens op veel plekken teruggedrongen. Aankomend voorjaar bespreken we waar we deze hard rough terug willen zien en waar niet.
  • Nieuwe pinposities. De bestaande (zes) pinposities zullen teruggebracht worden naar vier. Zo blijven binnen de nieuwe pinposities meer vlakke plekken over om pins te steken.
  • Het plaatsen van nieuwe holeborden en afstandspalen in de baan. Hierover binnenkort meer.
  • Het aanpakken van de kale bunkerraden. De greenkeeping (onze complimenten!) heeft afgelopen november in veel bunkerranden graszoden gelegd. Een aantal bunkerranden zal aankomend voorjaar nog aangepakt worden.
  • De uitvoering van volgende kap- en snoeiwerkzaamheden.

Begin maart komen wij weer bij elkaar om het nieuwe seizoen door te nemen. Wij gaan er natuurlijk van uit dat we u in de tussentijd al op de hoogte hebben kunnen brengen van de laatste ontwikkelingen in de baan.

Tot slot melden wij graag dat in april een informatiebijeenkomst zal worden gehouden over het baanonderhoud, bosbeheerplan, etc. Hierbij zal Eric Seijn (extern adviseur Het Rijk Golfbanen) ook een presentatie houden. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Vragen, suggesties en/of opmerkingen? Neem dan contact op met baancommissie@gccsybrook.nl of generalmanager@golfbaanhetrijkvansybrook.nl!

Baancommissie GCC ’t Sybrook en Golfbaan Het Rijk van Sybrook