Werkzaamheden Zuid 4

Werkzaamheden Zuid 4

Op maandag 2 oktober wordt begonnen met het vervangen van de beschoeiingen op Zuid 4 (par 3 over het water). Tijdens de werkzaamheden is deze hole niet bespeelbaar. De volgende oplossing is gekozen.

Zuid 2 (dogleg naar links) wordt gesplitst in een par 4 (rechtdoor) en daarna naar links een par 3, zoals deze ook is gespeeld als “old course” (zie afbeelding).
Zuid 3 wordt dan automatisch Zuid 4 en vervolgens loopt u langs de werkzaamheden naar Zuid 5.

Lus Zuid is tijdens de werkzaamheden tot vrijdag 15 oktober Non-Qualifying.
De lussen Oost en Noord blijven wel Qualifying.