Werkzaamheden Zuid 4

Werkzaamheden Zuid 4

Bij de vijver van Zuid 4 is over een lengte van 55 meter de beschoeiing vervangen. Op 24 oktober is gras ingezaaid in het gebied tussen de beschoeiing en de green. Dit gebied is afgezet met blauwe palen.
Het ingezaaide gebied mag in de komende weken NIET worden betreden.

Als uw slag in het gebied terecht komt moet u het gebied ontwijken volgens regel 16.1: Ontwijkprocedure voor een bal die in het algemene gebied ligt. De gemarkeerde relief zone heet “Droppingzone”. Een tijdelijke local rule wordt opgehangen in de borden tegenover de receptie en het prikbord in de hal.