Voorzitter Felix Reijken draagt opvolger voor

Op een druk bezochte nieuwjaarsreceptie maakte voorzitter Felix Reijken bekend dat dat hij na een bestuursperiode van 5 jaar het stokje gaat overdragen. Henk van der Sijs is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Uiteraard dient dit voornemen nog bekrachtigd te worden in de Algemene Ledenvergadering in juni aanstaande. Het bestuur is van mening dat met Henk van der Sijs een uitstekende voorzitter is gevonden met een zware bestuurlijke bagage. Henk van der Sijs is gepensioneerd advocaat en voormalig partner bij Damsté Advocaten, een enthousiast golfer en tevens lid van het SeniorenConvent.

Felix Reijken stond in zijn laatste nieuwjaarstoespraak stil bij de positieve ontwikkelingen in de vereniging en de goede samenwerking met de eigenaar van de golfbaan Het Rijk van Sybrook. Het aantal geregistreerde golfers bij de NGF is afgelopen jaar gedaald van 390.000 naar 375.000. Ondanks deze lichte daling en de toenemende concurrentie van nabijgelegen golfbanen is het  ledenbestand van onze vereniging stijgende. Alle vrijwilligers actief in de diverse commissies werden hartelijk bedankt voor hun inspanningen: zonder hun belangeloze inzet was er niet zo’n bloeiende vereniging.

Nog maar een paar maanden en het officiële golfseizoen gaat weer van start. Tot die tijd kunnen de fanatieke golfers wellicht nog profiteren van het zachte weer, maar een echte winterperiode kunnen we natuurlijk nog niet helemaal uitsluiten.

Het bestuur van Golf & Countryclub ’t Sybrook wenst al haar leden een heel voorspoedig 2016, in goede gezondheid met natuurlijk heel veel golfplezier.