Voorlopig staan er alleen training/lessen voor de jeugd op stapel.

Voorlopig staan er alleen training/lessen voor de jeugd op stapel.

Daarnet heeft u een corona-update ontvangen van Het Rijk. Bij deze daarop een aanvulling van onze kant als bestuur van de vereniging.

Mooi protocol (NGF), veilige sport en toch alleen de vrijheid de golfbaan open te stellen voor de jeugd t/m 18 jaar. Voor de andere golfers blijft de baan voorlopig gesloten.
Velen, waaronder met name de NGF, maar ook Het Rijk (de eigenaar/exploitant van Golfbaan Het Rijk van Sybrook) hebben zich sterk gemaakt voor een volledige opening onder een groot aantal voorwaarden.

Het op 21 april bekendgemaakte besluit van het kabinet was teleurstellend.
Enige reden voor blijdschap was er wel. Blij was het bestuur met de mogelijkheid die het kabinet gaf om de baan weer te open te stellen voor de jeugd.
Deze beperkte blijdschap werd helaas de volgende dag weer getemperd.
Het Rijk heeft het bestuur op 22 april geïnformeerd dat, ondanks de omstandigheid dat het kabinet de ruimte geeft voor jeugdsport, de baan gesloten blijft totdat alle golfers weer kunnen en mogen spelen op basis van het goed te keuren protocol.

Wel wilde Het Rijk met ons als bestuur onderzoeken of er onder strikte voorwaarden in de komende weken af en toe een jeugdles (onder begeleiding van een pro) zou kunnen worden gegeven om het golfenthousiasme te behouden.
Dit is inmiddels onderzocht (er is achter de schermen hard voor geknokt) en besproken met Het Rijk en heeft geresulteerd in een aanvraag om goedkeuring van het protocol door de gemeente.

We hopen op een positief bericht van de gemeente omtrent deze jeugdlessen. Mocht er meer bekend worden, zullen we de jeugdleden zo spoedig mogelijk berichten.

Voor alle 18+-leden blijft het dus helaas nog afwachten … blijf gezond allen!

Bestuur GCC ‘t Sybrook