Vier golfbanen van Het Rijk GEO-gecertificeerd

Vier golfbanen van Het Rijk GEO-gecertificeerd

Op zaterdag 16 september heeft Het Rijk Golfbanen op het KLM-Open het felbegeerde GEO-certificaat in ontvangst mogen nemen voor drie van haar golfbanen, te weten Het Rijk van Nunspeet, Het Rijk van Margraten en Het Rijk van Sybrook. Golfbaan Het Rijk van Nijmegen ontving het GEO-certificaat al in juni 2016. De ontvangst van het wereldwijd erkende milieukeurmerk vormt het onafhankelijke bewijs dat de wijze waarop Het Rijk Golfbanen onderneemt duurzaam is.

Hans Blaauw, Algemeen Directeur Het Rijk Golfbanen: “Ik vind het belangrijk dat wij continu investeren in duurzaamheid. Ik ben dan ook erg trots op de teams van Het Rijk van Nijmegen, Nunspeet, Margraten en ’t Sybrook. Na een jaar van actief inventariseren, evalueren en ontwikkelen hebben zij een fantastisch resultaat weten te behalen. Hiermee hebben we bewezen dat ook een commerciële organisatie als Het Rijk ecologie serieus neemt. Een belangrijke eerste stap naar een nog duurzamere toekomst.”

Duurzaam golfbaanbeleid, GEO & Committed to Green

Het doel van duurzaam golfbaanbeleid is het behalen van een optimale speelkwaliteit die in goede harmonie is met de natuurlijke omgeving, de economische gezondheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan. Landschap & biotopen, Water, Energie & hulpbronnen, Product- & ketenbeheer, Milieukwaliteit, Mens & samenleving zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. Met Committed to Green heeft de NGF een programma ontwikkeld om golfbaan beheerders te stimuleren, bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd.

Blaauw: “Het GEO-proces is zowel een bewustwordingsproces als een kwaliteitscontrole systeem. Het heeft ons gestimuleerd om kritisch naar onze handelingen te kijken en te bepalen wat beter kan. In ons geval heeft dit een 4-tal gedegen werkplannen opgeleverd, met helder geformuleerde doelen die wij in de komende jaren willen realiseren. Het versterken van de natuur binnen de golfbeleving en het uitdragen van de ecologische en historische waarden op en om de golfbaan zijn hierbij belangrijke speerpunten. Hiernaast wil Het Rijk Golfbanen binnen de golfsport in Nederland een voorbeeld rol vervullen in het kader van de Green Deal en het toekomstige verbod op het gebruik van pesticiden.”

De GEO-certificaten werden zaterdag 16 september uitgereikt door Jonathan Smith, CEO van de Golf Environment Organization (uiterst links). Op de voorgrond met certificaat, van links naar rechts: Gerhard Teunissen (Hoofd Greenkeeping Het Rijk van Nijmegen), Martin Snider (Directeur Het Rijk van Margraten), Eric van der Zwaluw (Directeur Het Rijk van Nunspeet) en Ton Falkmann (General Manager Het Rijk van Sybrook).

Met een vriendelijke groet,

 

Ton Falkmann

General Manager