Vertrouwens Contact Persoon van onze vereniging

Vertrouwens Contact Persoon van onze vereniging

Graag stel ik me even aan u voor : Desire Jansen

Lid van ‘t Sybrook sinds 1995
Als u als lid of als golfprofessional melding wilt doen van grensoverschrijdend gedrag, of als u zich op een of andere manier onveilig voelt en er gewoon eens over wilt praten dan ben ik uw vertrouwd aanspreekpunt. Het gaat meestal over onderwerpen die niet makkelijk bespreekbaar zijn. Denk aan seksuele intimidatie, pesten, discrimineren, dopinggebruik en zelfs geweld. Dit kan zijn tussen golfprofessional en leerling, tussen horecapersoneel en leden, tussen leden onderling etc. Dit kan ook gebouwen en faciliteiten betreffen, denk aan kwetsbare ruimten en ongewenste inkijk.

Onze vereniging vindt het belangrijk dat grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen en dat eventueel gerichte maatregelen getroffen worden wanneer het toch voorkomt . Een veilig sportklimaat waarin we allen plezier hebben is ons doel. Wij sluiten ons hierbij aan bij het landelijke doel dat de NGF zich gesteld heeft.

Wat kunt u van mij als VCP verwachten :

  • een laagdrempelige toegankelijkheid
  • een serieus luisterend oor
  • een onafhankelijke positie van het bestuur
  • een gericht advies en zo nodig een gerichte doorverwijzing

Wat is mijn achtergrond :
Sinds 1987, dus inmiddels al ongeveer 30 jaar, ben ik werkzaam als arts. Opgeleid in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Mijn werkzame leven begon in het streekziekenhuis Winterswijk (SEH, chirurgie, interne en neurologie). Daarna heb ik ruim 18 jaar gewerkt in de sociale geneeskunde regio Twente (claimbeoordeling en advisering) en vanaf 2007 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Als specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige van de Posten, een zorgaanbieder in Enschede zuid en Boekelo,  draag ik als professional mijn steentje bij aan de complexe ouderenzorg in en om Enschede. Helaas heb ik in mijn werkzame leven ook ervaring opgedaan met intimidatie, mishandeling en geweld. Tevens heb ik binnen de Posten het beleid en het stappenplan ten aanzien van ouderenmishandeling geïmplementeerd. Naast mijn werk ben ik verbonden aan de VU Amsterdam als regio coördinator opleidingen en tevens ben ik lid van de raad van toezicht van een zorgboerderij.

Mijn man, Thom Vink, is ook lid op ’t Sybrook en onze twee zoons, Koen (15) en Luuk(13) hebben vorig jaar hun GVB gehaald op het Langeloo in Haaksbergen. Zij lessen momenteel met veel plezier bij Marieke Zelsmann. Voor hen is golf echter bijzaak, hun passie ligt bij hockey (EHV) en freerunnen. Naast mijn liefde voor golf ben ik kookfanaat, houd ik van honden en paarden, ben ik dol op skiën, zingen en gezellige uitjes.

Graag pak ik de functie van VCP op , ik zal er voor u zijn  !

Hoe kunt u mij bereiken :

Mobiel: 06 319 66 690

Mail: djansen@deposten.nl