Verboden speelzones

Verboden speelzones

Vandaag zijn op Oost paaltjes gezet als markering van een verboden speelzone.

Het betreft de rododendrons op Oost 6 en de rododendrons tussen Oost 8 en 9. Deze palen zijn te herkennen door de groene ‘kop’.

Het is niet toegestaan de bal te spelen vanuit dit gebied. U mag het gebied wel betreden om de bal te zoeken, tenzij door borden wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan.