Van de voorzitter

Van de voorzitter

Na een geslaagde wildwedstrijd op 4 november zit het golfseizoen 2017 er bijna op. Ons rest dit jaar nog slechts de sinterklaaswedstrijd en daarna moet u voor deelname aan verenigingswedstrijden wachten tot het voorjaar 2018.
Gedurende die overwinteringsperiode kunnen wij als golfers onverminderd actief blijven. De baan en het clubhuis blijven gewoon open. Weliswaar af en toe wintergreens, maar het plezier hoeft er niet minder om te zijn.
Ook kunt u actief zijn door op zondag 3 december op een door u gekozen locatie (bijvoorbeeld aan de bar in het clubhuis) op een door u gekozen tijdstip op gepaste wijze te herdenken dat het die dag exact 25 jaar geleden is dat Golf- en Countryclub ’t Sybrook is opgericht. U kunt dan, met of zonder drankje in de hand, mijmeren  over de afgelopen 25 jaar en de festiviteiten die ter ere daarvan in 2017 hebben plaats gevonden.
De eerstkomende  georganiseerde activiteit in 2018 is de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari van 17.00 tot 19.00 uur. Daar waar in het verleden wel eens sprake is geweest van een complete maaltijd is dit jaar gekozen voor de formule “drankje en hapje”.
Ik hoop op een grote opkomst.
Rest mij u een goede overwintering toe te wensen.

 

Henk van der Sijs
voorzitter