Van de voorzitter

Van de voorzitter

Recent hebben wij als bestuur gegolfd, geborreld en gegeten met commissieleden en besturen van de 4 “sub clubs” van onze vereniging Golf-& Country Club ‘t Sybrook. Een regenachtige maar toch gezellige dag. Bijna iedereen was tevreden.

Op zo’n moment realiseer je je als voorzitter hoe groot het aantal leden is dat in commissieverband of als bestuurder van een van de “sub clubs” actief is om de vereniging te doen zijn wat deze is. Niet minder dan 85 leden zetten zich op deze wijze structureel in voor onze vereniging. Dat is ongeveer tien procent van alle leden.

Als vereniging hebben wij deze tien procent op 12 augustus graag in het zonnetje gezet, al was het maar voor een half uur. En dat zonnetje was er van 16.00 tot 16.30 uur.

Over welke commissies en “sub clubs” heb ik het?

Commissies
– Ledenadministratie
– Wedstrijdcommissie
– Handicap & Regelcommissie
– Commissie Jeugd & Familie
– Technische Commissie (o.a. Sportief Beleid)
– Baancommissie
– Mediacommissie
– Sponsorcommissie
– Introductiecommissie
– Golf Plus
– Automatiseringscommissie
– Commissie DMS (digitaal archief)
– Commissie Handicarts
– Clubarts
– VertrouwensContactPersoon
– Referee
– Jubileumcommissie

Sub clubs:
– Damesdag
– Ladiescup
– Seniorenconvent
– Heerencup

En dan te bedenken dat wij als bestuur een wachtlijst hebben van leden die kenbaar hebben gemaakt bereid te zijn wat voor de vereniging te willen doen.

Wij hebben een prachtige (bijna 25 jaar jonge) vereniging. Ik hoop u allen, commissielid of niet, op zaterdag 2 september bij het lustrum feest te mogen begroeten.

Henk van der Sijs