Vacature secretaris vereniging

Vacature secretaris vereniging

De post van secretaris komt per mei vrij, dus zijn we op zoek naar een persoon die deze functie op zich wil nemen.

De secretaris van de vereniging is onderdeel van het bestuur, en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. De secretaris zorgt ervoor dat het secretariaat efficiënt verloopt. Als secretaris notuleer je de bestuursvergaderingen die één keer per maand plaatsvinden, alle documenten worden digitaal bewaard. Verder zijn het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail) en het bijhouden van de kantoorbenodigdheden onderdeel van het takenpakket.

Daarnaast is deze persoon eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie, een aparte vrijwilliger houdt deze administratie bij. De taak van de secretaris is het onderhouden van contact met deze persoon en de persoon die de ledenadministratie bij Het Rijk van Sybrook bijhoudt. Daarnaast is de secretaris de contactpersoon voor de mediacommissie. Tot slot behoort ook het opstellen van de vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering (ALV) tot het takenpakket van de secretaris.

De post van secretaris vereist een persoon die accuraat kan werken en communicatief vaardig is.

Gemiddeld kost deze functie 4/5 uur per week, waarin alle vergaderingen en dergelijken zijn meegenomen (rondom de bestuursvergadering dus meer uren dan andere weken).
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar secretaris@gccsybrook.nl of neem contact op met Nicol Kraaijenzank op 06-31083559.