Uitslagen enquête Players 1st

Uitslagen enquête Players 1st

Meten is weten en UW MENING TELT! Wat is er zoal gedaan met de uitkomsten van de enquête?

De afgelopen jaren hebben we u reeds een aantal keren een enquête toegestuurd, deze heet ‘Players1st’. Om inzicht te hebben, ook in het effect van acties en aanpassingen, worden enquêtes driemaal per jaar verzonden naar leden, businessclubleden en nieuwe golfers. De uitkomsten van de enquêtes en de geplaatste opmerkingen worden door de vereniging en Het Rijk gezamenlijk bekeken en beoordeeld. We kunnen dan ook niet anders zeggen dan dat we er blij zijn met uw antwoorden, want daarmee kunnen we zien wat er leeft binnen de club en in de baan.

We zien dat u het verenigingsleven als positief ervaart (een 7,8), positiever dan voorgaande jaren. Daar gaan we voor, als vrijwilligers van de vereniging is het fijn om te zien dat het werk wordt gewaardeerd. Daarnaast blijkt dat u de baan een 7,5 geeft, maar dat daar nog wel een aantal verbeterpunten liggen voor wat betreft de greens. Dit wordt onder meer door het licht-en-lucht-plan (het kappen van diverse bomen) aangepakt. De golfschool krijgt van u een dikke 8, dat motiveert! Leiding en informatie is met een 7,7 prima, maar ten opzichte van voorgaande jaren wel iets gedaald, dus een punt waar aan moet worden gewerkt om u tevreden te houden (nieuwe general manager, andere inzet marshalls).

Zoals u vast bemerkt hebt zijn er al diverse zaken aangepakt mede vanuit uw reacties. Hierbij kunnen we de stabiliteit in het horeca-team benoemen, maar ook hele praktische zaken zoals bijvoorbeeld:

  • verlichting op de parkeerplaats;
  • extra lockers;
  • betere opstelling van de buggy’s;
  • minder inkijk in de kleedkamers
  • invalideparkeerplaatsen;
  • nieuwe matten op de driving-range en
  • de verbetering van de schoonmaakfaciliteiten trolleys en clubs.

Het punt “gemis van marshalls in de baan” is dit jaar door u aangestipt, dit is door Het Rijk opgepakt en er wordt aan gewerkt. Etiquette vindt menigeen belangrijk, blijkt wel – hiervoor hebben we de pro’s en de handicap- en regelcommissie gevraagd dit wederom onder de aandacht van eenieder te brengen. We zien ook met regelmaat de vraag om andere vormen van lidmaatschap terugkomen, dit zullen we zeker nogmaals aankaarten in onze besprekingen. Bediening op het terras werd deze zomer als minimaal ervaren, dus dit zal worden doorgegeven aan de horeca. Het laatste punt dat we zeker willen benoemen zijn de oefenfaciliteiten. Er werd met regelmaat gevraagd deze te verbeteren, dit staat op het prioriteitenlijstje van Het Rijk.

Mocht u in 2020 de enquête ontvangen, dan zouden wij het zeer waarderen en fijn vinden als u de enquête wilt beantwoorden. Door antwoord te geven op de vragen in de enquête, kunt u aangeven wat u van vele zaken vindt. Mocht iets niet in de vragenlijst zijn opgenomen, kunt u het altijd bij de opmerkingen vermelden.

Zoals gezegd: UW MENING TELT! Des te meer leden de enquête invullen des te completer beeld wij krijgen. 

 

Namens de commissie,

Marc Brorens en Nicol Kraaijenzank