Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2018

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2018

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om op zondag 7 januari van 17.00 – 19.00 uur naar ons clubhuis te komen om elkaar een goed en gelukkig 2018 te wensen.

In ons jubileumjaar hebben we een record aantal leden met hun naasten welkom mogen heten. Een mooie mix van jong en oud. Het was een bijzondere bijeenkomst. De jaarlijkse toespraak door de voorzitter, lekker eten en drinken, en de prachtige jubileumpitchvork voor alle aanwezigen. Het was de start van ons 25-jarig bestaan welke op alle fronten uitbundig is gevierd. Met dank aan de Jubileumcommissie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 juni a.s. zullen alle leden die 25+ jaar lid zijn in het zonnetje worden gezet met een persoonlijk geschenk. De onthulling van dit geschenk zal  tijdens de Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.

Daarnaast is er veel gelegenheid voor informeel contact. Daar waar in het verleden wel eens sprake is geweest van een complete maaltijd is dit jaar gekozen voor de formule “drankje en hapje”. Er bestaat aansluitend aan de Nieuwjaarsreceptie wel de mogelijkheid om op eigen initiatief te blijven eten, de keuken is hiertoe tot 20 uur geopend.  

We hopen op een grote opkomst. Graag tot 7 januari!

Het bestuur