Toon Molthof overleden

Toon Molthof overleden

Op donderdag 4 augustus heeft Toon Molthof de strijd tegen zijn slopende ziekte opgegeven. Een markante persoonlijkheid is niet meer. Toon was lid van het eerste uur en een fervent HeerenCupper. Bijna elke woensdag was hij van de partij en ook op de jaarlijkse uitstapjes was hij vaste gast. Een prestatieve golfer was Toon niet echt maar kon zich wel vreselijk opwinden als ‘het niet liep’. Ook op zondagochtend speelde hij steevast, meestal met zijn zus Pauline.

Kort nadat hij zijn verhuisbedrijf heeft verkocht is bij hem de vreselijke ziekte geconstateerd. Vorig jaar heeft hij nauwelijks gespeeld en ook dit jaar is het er niet meer van gekomen. Vanaf het moment dat hij de diagnose ongeneeslijk heeft gekregen hing hij de vlag in zijn voortuin halfstok….

Wij herinneren Toon als een aimabel mens die vooral nooit oordeelde. Een prettige eigenschap. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Belangstellenden zijn welkom om Toon de laatste eer te bewijzen bij de avondwake in de Plechelmus Basiliek in Oldenzaal op woensdag 10 augustus om 19.00 uur.