Theo Brulot overleden

Theo Brulot overleden

Op 23 juli is tot ons groot verdriet Theo Brulot in Enschede overleden.

Wij condoleren zijn vrouw Leny, de kinderen en kleinkinderen van harte met dit grote verlies!

Theo is op 31 augustus 1940 in Tegelen geboren, op de eerste Koninginnedag in de oorlog, die uiteraard niet gevierd mocht worden.

Theo was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Hij was altijd bereid het bestuur van advies te dienen, vooral ook in de moeilijke  periode tijdens de onderhandelingen over de overname door het Rijk. Zijn grote ervaring en wijsheid zijn voor onze club van heel groot belang geweest.

Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd!

Daarnaast  was was hij ook een bijzonder aimabele man, die het golfspel met veel plezier beoefende. Hij is ook heel wat jaren lid geweest van het SeniorenConvent.

Aanstaande zaterdag 28 juli is er om 12.15 uur in De Oude Usselerschool aan de Usselerschoolweg 50 in Enschede een herdenkingsbijeenkomst, waarvoor u bent uitgenodigd.

Het correspondentieadres is:

Familie Brulot, p/a Engerink Es 9, 7541 CE Enschede.

 

We hopen dat Leny, de kinderen en kleinkinderen troost mogen vinden in de wetenschap dat veel leden van onze vereniging hem zeer dankbaar zijn voor zijn getoonde inzet en hem erg zullen missen.

Wij zullen hem niet vergeten!

 

HvdV