Teamindeling competitie 2017 bekend

Teamindeling competitie 2017 bekend

Bijgaande de teamindeling voor de NGF Competitie 2017. Het betreft de teamindeling voor de zondag heren- en damescompetitie.

Het leggen van een puzzel…

Het bleek een grote en bij tijd en wijle complexe puzzel om tot een goede indeling te komen. Teams spelen vaak al jaren in eenzelfde samenstelling en het competitieseizoen wordt door veel leden als het hoogtepunt van het (golf)jaar ervaren. Probeer daar maar eens aan te komen…

Daar staat tegenover dat de vereniging groeit, en daarmee ook het aantal leden dat competitie wil spelen. Het spreekt voor zich dat deze, vaak nieuwe leden een platform verdienen om zich te ontwikkelen. De NGF Competitie hoort daarbij. 

Bij de dames is een nieuw team ontstaan: Dames 2 (36 holes). De vereniging onderstreept hiermee haar commitment om het damesgolf breder te willen ontwikkelen. De eerste selectietrainingen voor het nieuwe team is inmiddels enthousiast gestart en we zijn zeer benieuwd naar de resultaten.

Bij de heren zijn sommige teams iets groter geworden dan de afgelopen jaren het geval was. Het toenemende enthousiasme voor de competitie ligt hieraan ten grondslag. Toch valt de totale impact mee.

Wel zijn sommige teams iets groter dan andere. Samengevat hebben we geprobeerd rekening te houden met tal van aspecten als spelniveau, sociale binding, het aantal keren dat een teamlid kan spelen en de wijze waarop een team de competitie ervaart. Wij denken met deze indeling een goede balans te hebben gevonden.

Indeling

Klik HIER voor de teamindeling van de zondag heren.

Klik HIER voor de teamindeling van de zondag dames.

De selectieteams bij de heren en dames (team 1 & 2) zijn slechts op basis van handicap weergegeven. De verdeling van deze teams vindt op een later moment plaats.

De teamindeling van de Senioren heren- en damesteams worden in de volgende week gepubliceerd. We verwachten hier geen of nauwelijks verschuivingen, maar willen dit natuurlijk wel even met de captains van de betrokken teams hebben afgestemd. De jeugdcommissie co├Ârdineert de invulling van de jeugdcommissie.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan mag u deze natuurlijk altijd stellen via het emailadres technischecommissie@gccsybrook.nl.

 

Met vriendelijk groet,

De Technische Commissie