Start Golfplus blok 2 overtreft alle verwachtingen

Op vrijdag 30 oktober j.l. hebben 9 van de 16 deelnemers Blok 1 afgesloten met een 9-holes wedstrijd Texas Scramble, gevolgd door een bijeenkomst waarin onder het genot van een kop koffie en een afsluitende borrel de ervaringen zijn uitgewisseld.

Het programma dat in Blok 1 is aangeboden heeft, gelet op het enthousiasme van de deelnemers, in alle opzichten voldaan aan de verwachtingen, geen van de deelnemers heeft aangegeven een specifiek onderdeel te hebben gemist. Vanuit de deelnemers is de vraag geopperd of er tijdens de Golfgym een screening door Matthieu kan plaatsvinden met de resultaten waarvan Marcella tijdens de groepsles rekening kan houden.

Een screening per persoon duurt ongeveer 15 minuten waardoor dit niet geschikt is om tijdens de wekelijkse golfgym te doen. Matthieu is in principe bereid op individuele basis een screening te doen waarvoor de kosten via ziektekostenverzekering van de deelnemer gedeclareerd moeten worden.

Uitgangspunt van het programma is dat een deelnemer wekelijks inschrijft voor 1 groepsles en deelname aan de golfgym. Hierop zijn, rekening houdend met de wedstrijden van de Damesdag en het Seniorenconvent, de data en de tijden van Blok 1 vastgesteld. Dinsdag voor de heren, woensdag voor de dames. De communicatie naar de deelnemers is naar volle tevredenheid verlopen. Vanuit de deelnemers is gevraagd of GolfPlus op de website van de vereniging beter kan worden aangegeven.

Tot slot is nogmaals aangegeven dat het programma GolfPlus niet beperkt is tot groepslessen en golfgym door de pro’s en de golffysiotherapeut, maar ook onder andere sociale activiteiten en themabijeenkomsten omvat. Mogelijke onderwerpen voor themabijeenkomsten die zijn genoemd:
“omgaan met sociale media”, “workshops over golfgym, golfmateriaal, uitleg over brillen door een opticiën”, “werken met de computer en/of tablet”.

GolfPlus Blok 2  

De inschrijvingen voor blok 2 hebben alle verwachtingen overtroffen, 34 leden hebben zich ingeschreven voor Blok 2. In overleg met Marcella is daarom besloten om in Blok 2 op vrijdag een extra groepsles in te plannen.

Het lesprogramma, waarbij aandacht wordt besteed aan “het korte spel” en “het lange spel” voor de periode november 2015 /februari 2016 bestaat uit:

  • een groepsles techniek op woensdag om 10.00 uur
  • een groepsles techniek op vrijdag om 9.00 uur
  • een groepsles techniek op zondag om 11.00 uur
  • golfgym op vrijdag om 13.00 uur

Het lesprogramma zal in blok 2 volledig worden verzorgd door Marcella van der Bom. Marcella is op woensdag, vrijdag en zondag aanwezig op het Sybrook. De golfgym wordt verzorgd door Matthieu Jansen die, mede gelet op zijn werk als fysiotherapeut, uitsluitend op de vrijdag de golfgym kan geven. Het vorenstaande heeft ertoe geleid dat voor blok 2 de keus is gevallen op de woensdag en de zondag als zijnde de dagen waarop de groepstrainingen worden gegeven.

Het lesprogramma is zodanig georganiseerd dat wekelijks voor de les(sen) en/of golfgym waaraan men wil deelnemen moet worden ingeschreven (maximaal 8 personen per les). Gelet op het grote aantal inschrijvingen voor blok 2 (34 deelnemers) bestaat de mogelijkheid dat niet kan worden deelgenomen aan een training waarvoor is ingeschreven.

Gelet op het aantal inschrijvingen voor Blok 2 zijn in overleg met Marcella onderstaande spelregels vastgesteld:

  • Inschrijven voor de lessen gaat op volgorde van binnenkomst: wie ’t eerst komt, ’t eerst maalt.
  • Men kan wekelijks 1x inschrijven voor een groepsles en 1x deelnemen aan golfgym. Inschrijven kan vanaf het moment dat de inschrijvingsmail voor de nieuwe week verstuurd wordt. Inschrijven kan alleen voor de lessen van die betreffende nieuwe week (niet verder vooruit).
  • Maximale groepsgrootte voor de golfles: 8 personen. Mocht u niet bij de eerste 8 inschrijvingen horen, dan ontvangt u hierover bericht van de shop.
  • Als er plaatsen over zijn in de golfles, kan er eventueel een tweede les gevolgd worden. Inschrijven kan pas op de dag zelf, bij de shop.
  • Indien men wel ingeschreven staat, maar verhinderd is: graag zo snel mogelijk afmelden bij de shop (per telefoon of mail: shop@golfbaanhetrijkvansybrook.nl). Dan kan iemand anders weer meedoen.
  • Bij herhaaldelijke no-show kan er twee weken niet deel genomen worden aan het programma.