Sint spreekt over Sinterklaaswedstrijd

Sint spreekt over Sinterklaaswedstrijd

Ietwat ongebruikelijk, maar de Sint zelf is verantwoordelijk voor dit verslag.

Hij toog rond een uur of tien naar de baan. Hij zag dat er zich een aantal leden had opgegeven om aan deze leuke wedstrijd mee te doen.

Het eerste wat de Sint deed was zich in de baan begeven om de jeugd van onze club te bezoeken.

 Zijn “ chauffeur” was Leonie Richter die zich met deze rit voorbereidde ophaar eerste rijles twee dagen later. Haar bestuurlijke kunsten gaven Sint wel het vertrouwen dat dit goed kan komen. Zij gaf wel het advies om deze maandag Enschede tijdens haar eerste rijles  te mijden. Daaraan heeft de Sint zich gehouden, vooral uit bezorgdheid om zijn schimmel. Geen huidziekte, maar een paard…

In de baan trof hij heel enthousiaste kinderen aan, die allemaal aangaven plezier in het spelletje te hebben. Mooi toch, geeft hoop voor de toekomst.

Daarna werd de Sint bij het welkom in de zaal bij de prijsuitreiking toegezongen door een enthousiaste groep jeugd, hetgeen de Sint erg veel deugd deed.

Daarna onderhield hij zich op ongedwongen wijze – zeker als je zijn leeftijd in aanmerking neemt- met de jongelui. Het werd daarom een plezierige bijeenkomst, waar de Sint met veel genoegen op terugkijkt. Sint heeft veel waardering voor de jeugdcommissie met als middelpunt mevrouw Swalue die voor een puike organisatie had gezorgd.

Daarna meldde Koos Fahner zich om met  de Goedheiligman de baan in te gaan.

Je kon wel wel zien dat Koos meer ervaring had  wat betreft rijden in moeilijke omstandigheden. Af en toe was het net cross country…

Het is wel jammer dat her Rijk niet beschikt over een buggy met een verhoging in het dak voor de mijter van de Sint. Dat dwong hem daarom de ritten  met gebogen hoofd te ondergaan, iets wat hem  gezien zijn heiligheid  geen  moeite kostte.

Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking.

Sint ging tijdens zijn toespraak met wat woordspelingen in op de verdiensten  van een aantal aanwezigen voor de club en op de kwaliteiten van een aantal  – vooral jeugdige- deelnemers- die  er ook met de prijzen vandoor gingen. De Sint was zeer  onder de indruk van hun prestaties.

Het hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de prijzen aan de winnaars van de wedstrijd  Matchplay during the season.

Hiermee kwam een einde aan een mooie dag.

Sint was er daarna niet ongelukkig mee dat hij zijn snor kon drukken….

img_7504 img_7510 img_7511