SeniorenConvent: Genieten van een mooie dag in Nunspeet

Woensdag waren meer dan 40 mannen afgereisd naar Nunspeet om daar te spelen op de mooie baan. Het weer was prima, hetgeen behoudens een enkele uitzondering niet gezegd kan worden van de scores van de heren.

We werden ontvangen met koffie en appeltaart en daarna ging ieder welgemoed op pad. Zandverstuivingen en bossen… Na afloop nog even genieten van het mooie uitzicht vanaf het terras en daarna vertrekken naar onze basis: het Sybrook, waar het een drukte van belang was. Gasten uit Nunspeet, de ” jonge Heeren” en de senioren. Aanpoten in de keuken dus.

Om exact 19 uur gingen we aan tafel om te genieten van het heerlijke diner dat de keukenbrigade voor ons had bereid en dat door de bediening uitstekend werd geserveerd. De voorzitter Henk van der Vegt vertelde dat de uitslagen van deze dag  pas tijdens het diner op de laatste donderdag in augustus bekend gemaakt  zullen worden. De resultaten van beide dagen samen bepalen immers wie de Uittrofee gaat winnen.

Genieten van het mooie uitzicht op het terras in Nunspeet
Genieten van het mooie uitzicht op het terras in Nunspeet

Volgend jaar zullen de uitdagen weer aaneengesloten worden gehouden met hotelovernachting. Hij gaf ook aan dat ieder zich persoonlijk bij het Rijk moet melden voor de haringparty van komende woensdag.

Daarna gaf onze voorzitter zijn grote waardering te kennen voor de inzet van Frits Vasterd die een grote inbreng had bij het succes van deze dag. De aanwezigen ondersteunden dit met een welgemeend applaus.

Als laatste deelde hij mee dat ons lid Henk Blanken tijdens de laatste algemene ledenvergadering benoemd werd tot lid van verdienste van onze vereniging. Na twee dames een heer! Opnieuw gingen de handen enthousiast op elkaar.

Na de koffie kwam er een einde aan een gezellige en mooie dag.

Op naar de uitdag in Duitsland op de laatste donderdag  in augustus!

Bé Obachter