Schade baan door Engerling

Schade baan door Engerling

Het Rijk van Sybrook ervaart op dit moment veel schade door de Engerling. De engerling is de larve van een kever die tot de familie bladsprietkevers behoort. De larve voedt zich aan de wortels van de grasplant waardoor de zode in zijn geheel los komt te liggen. Vogels voeden zich vervolgens aan deze lekkernij met als gevolg een omgespitte tee. Dit is op een aantal tees momenteel het geval. De greens en rest van de baan hebben (gelukkig) relatief weinig van de Engerling. 

Hoe herstellen we deze plekken?

De greenkeeper verwijdert de losliggende zoden en vult dit af. Uiteindelijk wordt dit ingezaaid. Gelieve deze delen niet te betreden. Mocht aan het eind van het seizoen de tee niet hersteld zijn, dan zal deze uiteindelijk van een nieuwe graszode worden voorzien.