Samenwerkingsovereenkomst met het Rijk van Sybrook getekend

Samenwerkingsovereenkomst met het Rijk van Sybrook getekend

Vrijdag 6 juli was voor zowel de vereniging als voor de eigenaar/exploitante van  golfbaan Het Rijk van Sybrook een belangrijke en blijde dag. Een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst werd gesloten op grond waarvan de leden van de vereniging na 31 december dit jaar (dan loopt de bestaande overeenkomst na een periode van 5 jaar af) kunnen blijven golfen op de baan van het Rijk van Sybrook.
Ook de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar en loopt dus tot 1 januari 2024. Tegen die tijd zal de overeenkomst opnieuw moeten worden verlengd.
De veranderingen in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst zijn ten opzichte van de bestaande overeenkomst minimaal. Eén van de wijzigingen is jaarlijkse betaling van € 60,- horeca tegoed aan het Rijk door A-leden (30 jaar en ouder). Dit bedrag zal na ontvangst door Het Rijk worden gestort op de Greencard van het betreffende lid.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 juni hebben de leden unaniem ingestemd met alle voorgestelde wijzigingen, waarna deze zijn  verwerkt in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.

Namens de vereniging  Golf-&  Countryclub ’t Sybrook tekenden op 6 juli Henk van der Sijs (voorzitter), Sylvia Scholten van Agteren(secretaris) en Gerard Vastert(penningmeester).
Namens Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V. (exploitant van de baan) en Landgoed Het Rijk van Sybrook B.V. (eigenaresse van de baan) tekende Hans Blaauw.
Na de tekening  van de overeenkomst is in alle tevredenheid met champagne getoost op de verlenging van de door alle partijen beoogde samenwerking.
                                                                                                         
Dagelijks bestuur,
Henk, Sylvia en Gerard