Presteren Sybrook golfers beter onder stress?

Presteren Sybrook golfers beter onder stress?

Eind vorig jaar hebben diverse leden na een oproep op deze website deelgenomen aan een onderzoek door Saxion naar de relatie tussen competitiestress en golfprestaties. De ervaren mate van stress is met een psychologische vragenlijst vastgesteld en met sensoren op het lichaam is spierspanning, huidgeleiding en -temperatuur gemeten. De golfprestatie werd bepaald door twee series van 5 chip/pitch slagen naar een hole te spelen, waarna de totale afstand van die vijf ballen tot de hole werd gemeten. Na de eerste serie werd geprobeerd de stress bij de speler te verhogen door de opdracht mee te geven in de tweede serie beduidend beter te presteren.

De 15 deelnemende golfers bleken in de tweede serie, ondanks de toegenomen druk, de ballen dichter bij de hole te slaan; de totale afstand was gemiddeld met 50 cm verminderd, voor een golfer een relevante verbetering. In beide series waren het stressgevoel, de spierspanning, de huidgeleiding en -temperatuur vergelijkbaar. Een relatie tussen stressmetingen en prestatie werd dan ook niet gevonden.

Het lijkt er in deze test op dat milde externe druk, wellicht resulterend in betere concentratie, bijdraagt aan betere prestatie zonder dat stress meetbaar toeneemt. Overigens is het ook mogelijk dat de gebruikte apparatuur nog niet gevoelig genoeg is voor het meten van kleine, maar wel relevante veranderingen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek tevens dat de praktische bruikbaarheid van de apparatuur verbeterd moet worden, door o.a. kabels te verlengen en sensoren te verkleinen, zodat gemakkelijker en beter kan worden getest.

In de toekomst zouden we graag het onderzoek met verbeterde apparatuur en grotere aantallen proefpersonen willen vervolgen, waardoor resultaten betrouwbaarder worden. We hopen ook dan weer een beroep te kunnen doen op onze enthousiaste Sybrook leden en voor nu danken we u en het Rijk van Sybrook voor de medewerking.

Matthijs Ebbers, Laurens Ensink, Frits Oosterveld

Saxion Lectoraat Gezondheid & Bewegen