Players 1 st enquete

Players 1 st enquete

Beste leden,

Zoals u mogelijk al bekend was, zullen wij dit jaar opnieuw gebruikmaken van de enquêtetool Players 1st. Hiermee proberen wij te achterhalen hoe alle leden over de verschillende dienstgebieden van ons en van Het Rijk oordelen, zodat wij gericht beleid kunnen maken om de kwaliteit op onze club te verbeteren.

De enquête wordt op drie momenten verstuurd onder steeds 1/3 van alle leden, zodat na een jaar alle leden de enquête eenmaal hebben ontvangen. De enquête zal rechtstreeks vanuit Players 1st naar de leden worden verstuurd. Om dat mogelijk te maken, heeft Players 1st toegang gekregen tot ons ledenbestand.

Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens willen wij benadrukken dat de uitwisseling van gegevens op alle manieren voldoet aan de nieuwe AVG. Zo is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Players 1st en zijn alle benodigde beveiligingsmaatregelen getroffen in samenwerking met de NGF/NVG.

U kunt het bericht van Players 1st dan ook met een gerust hart openen en wij hopen dat alle leden de enquête zullen invullen. Zodra de uitslagen bekend zijn, zullen wij u te zijner tijd informeren over de belangrijkste uitkomsten en mogelijke acties die wij daarop zullen gaan inzetten.

Namens de voorzitter