Plaatsen in de baan

Plaatsen in de baan

In verband met de weersomstandigheden is met ingang van 28 oktober plaatsen ingevoerd. Onderstaand staat omschreven hoe deze regel door de NGF wordt omschreven.

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler mag een bal plaatsen binnen 15 centimeter van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Noot: kort gemaaid gedeelte betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.