Opening nieuwe oefenhole

Opening nieuwe oefenhole

Op 1 augustus is het dan zover, de nieuwe oefenhole kan worden gebruikt. Vanaf 1 september is de green gelijkwaardig aan de greens van de baan. In augustus zal de grasgroei nog moeten verbeteren, waardoor de oefengreen trager zal zijn.

Met in gebruik name van de nieuwe oefenhole geeft Het Rijk van Sybrook gehoor aan een grote wens van haar leden, hetgeen is gebleken uit de Player1st enquête. Een passende oefenfaciliteit voor pitch- en bunker spel was er niet. “Het hole-tje in het bos” paste niet in het totaalplaatje van Het Rijk van Sybrook.

Toen we vorig jaar het bosplan hebben uitgevoerd is er bewust ruimte gecreëerd voor het aanleggen van een nieuwe oefenfaciliteit. Meerdere spelsituaties kunnen op de nieuwe oefenhole getraind worden.

Voor ieders veiligheid en het bewaken van de kwaliteit van de oefenhole zijn er een paar spelregels:

  • Op de oefenhole gelden dezelfde etiquette-regels als in de baan (fore roepen, pitchmarks repareren, bunker aanharken, divots terugplaatsen en het gebruiken van niet-drivingrangeballen);
  • Bij gebruik van de oefenhole dienen alle golfers in dezelfde spelrichting te spelen;
  • Wanneer er trainingen zijn hebben de golfprofessionals altijd voorrang.

Het Rijk van Sybrook en haar golfprofessionals zijn blij met het eindresultaat en hopen u regelmatig te zien op de nieuwe oefenhole.

Marc Brorens

General Manager Rijk van Sybrook