Nieuwjaarstoespraak voorzitter Henk van der Sijs

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Henk van der Sijs

Zeer geachte leden, beste partners,

Ik beschouw het als een groot voorrecht om, in navolging van mijn voorgangers, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst als voorzitter te mogen spreken. Samen met mijn andere bestuursleden, voor zover aanwezig , heb ik u bij binnenkomst al mogen verwelkomen. Slechts enkelen wil ik, en dan in uw aller aanwezigheid, voor de tweede verwelkomen: onze ereleden Piet Dijkhuis en Henk van der Vegt en onze leden van verdienste Gonny Heijne, Henk Blanken en Nel Nijhuis. En last but not least mij voorganger, onze oud-voorzitter, Felix Reijken. Helaas kunnen een tweetal bestuursleden deze aftrap, of beter gezegd deze afslag, van het nieuwe jaar 2017 hier niet mee maken. Zij bevinden zich in het buitenland. Maar niet getreurd, althans niet lang.

U bent met velen gekomen om vanavond in een prettige omgeving, met uitsluitend aangename mensen, een nieuw sportief jaar van onze fantastische vereniging in te luiden en ook stil te staan bij het afgelopen jaar 2016. En met dat laatste wil ik beginnen, maar niet nadat ik namens u allen Het Rijk van Sybrook heb bedankt voor het sprankelende welkomstdrankje.

Wat zijn de voorwaarden waaraan een goed verenigingsjaar moet voldoen? In willekeurige volgorde zijn dat: voldoende leden die graag golfen en het apres-golf niet schuwen, een goede en mooie baan, een mooi clubhuis met prettige bediening, verschillende wedstrijden met voldoende deelname, een goede bestuurlijke organisatie, actieve groepen voor verschillende groepen golfers, jeugd, financieel gezond, naast het puur recreatieve golfen ook golfen op niveau.

Hoe beoordelen wij op basis van deze criteria 2016?

Landelijk is het aantal leden van golfverenigingen nog steeds dalende. Bij ons als Golf & Country Club ’t Sybrook is het ledenaantal daarentegen al enkele jaren licht stijgend . Opvallend daarbij is het aantal nieuwe leden dat afkomstig is van Duitse zusterverenigingen. Eind 2015 hadden wij 822 leden. Eind 2016 is dat toegenomen tot 840 leden. Opnieuw een lichte stijging dus.

Daar waar de kwaliteit van de baan, met name de greens, in het begin van 2016 veel te wensen over liet, heeft Het Rijk van Sybrook in de loop van het jaar 2016 een grote en goede inhaalslag gemaakt. Daarnaast vond een grote renovatie plaats van de paden.

Net als in voorgaande jaren kunnen wij in 2016 over ons clubhuis, de kok en de bediening heel tevreden zijn. Prettig is het dat er ook na het golfen bedrijvigheid in het clubhuis is. En dat is in andere clubhuizen wel eens anders weet ik uit eigen ervaring. Afgelopen woensdag speelde ik met mijn zoon op een gerenommeerde baan in Friesland. Toen wij om vijf uur, weliswaar in half donker, binnen kwamen was het clubhuis leeg en op de parkeerplaats stond geen auto meer. Zo’n situatie doet zich bij ons gelukkig niet voor.

De georganiseerde wedstrijden kennen over het algemeen een zeer ruime deelname. De uitslagen en verslagen zijn altijd zeer actueel op onze website te vinden

Toen ik een half jaar geleden het voorzitterschap van Felix mocht overnemen stond er een goede organisatie, een bestuur en commissies met leden die weten waar ze over praten en die bereid zijn om te doen wat ze moeten doen. Dit is de tweede helft van 2016 gelukkig onveranderd gebleven. 

Met de Damescommissie, de Working Class Ladies, het Seniorenconvent en de Heerencup hebben een zeer actieve groeperingen in onze gelederen waar veel leden zicht thuis voelen

In verhouding tot andere clubs hebben wij veel jeugdleden en de beste jeugdcommissie van Twente.

Financieel heeft onze penningmeester de zaak in 2016 goed op orde. Op de jaarvergadering zal hij dit laten zien. Gerard, we zijn blij dat je na de operatie zo snel weer terug bent op je post.

Sportief gezien staat onze vereniging er op dit moment goed voor. Nog nooit in haar 24 jarig bestaan was het aantal single- handicappers zo groot. Gestuwd door het succes van de Heerencup, de Working Class Ladies, de maandbekers en nog veel meer gaan steeds meer leden golf als volwaardige sport ervaren.

Zowel heren 1 als dames 1 spelen nu in de eerste klasse en zijn daarmee een prachtig visitekaartje van onze club. Vanwege dit verhoogde niveau worden ook nieuwe en goede leden aangetrokken vanuit Ahaus, Bad Bentheim, de Twentsche en de Koepel. Hoe beter iemand het spelletje beheerst, hoe leuker de uitoefening ervan is. En dat geldt ook voor golfen. Mede om deze reden heeft het bestuur in 2016 een nieuwe commissie geïnstalleerd, die plannen ontwikkelt voor het aanbieden van tools om het golfniveau onder de leden te bevorderen.

De laatste jaren is het fysieke aspect steeds belangrijker geworden. Onder leiding van Matthieu Janssen volgen de eerste twee heren- en damesteam, de senioren en de jeugd fysieke trainingstrajecten. Het gaat goed. Zes van de twintig deelnemende teams zijn in 2016 kampioen geworden. De kampioenen van de competitie2016: Dames 1 -36 holes is kampioen geworden en is terug in de 1e klasse. Dames 3 senioren-18 holes is kampioen geworden in de 2e klasse en promoveert. Heren 2 – 36 holes is kampioen geworden in de 2e klasse en promoveert. Heren 2- 27 holes is kampioen geworden in de 4e klasse en promoveert. Heren 3- 27 holes is kampioen geworden in de 4e klasse en promoveert. Heren 2 senioren-18 holes is poulewinnaar geworden in de 1e klasse. Hulde voor deze fantastische sportieve prestaties! De aanvoerders achtereenvolgens Sylvia Scholten van Achteren, Rita Nijhuis, Robert Nijhuis, Harry Wermer, Marc Bosch en Wim ten Asbroek wil ik bij deze uitnodigen om naar voren te komen.

Dat alles gezegd hebbende kan de conclusie worden getrokken dat wij op een goed verenigingsjaar 2016 kunnen terug zien. Helaas zijn ons in 2016 leden ontvallen. Wij zullen hen tijdens onze jaarvergadering herdenken. 

Het jaar 2017. Het eerste onderwerp betreft een oproep betreffende de informatie naar de leden. Twee jaar geleden werd onze huidige website gelanceerd. Deze wordt door veel andere clubs inmiddels gekwalificeerd als de mooiste website van alle golfclubs in Nederland. En ze hebben gelijk! De website ziet er goed uit en brengt de leden steeds op de hoogte van het laatste verenigingsnieuws. In de loop van 2016 weten weliswaar steeds meer leden voor de informatie hun weg te vinden naar onze website, maar dat geldt nog niet voor iedereen. Een deel van de club, en dat betreft niet de jongeren, mist hierdoor de nodige informatie. En dat baart zorgen. Wij dienen ons te realiseren dat onze club voor het grootste deel bestaat uit ouderen. De definitie van ouderen laat ik in dit kader achterwege. Een deel van onze ouderen bezoekt niet regelmatig een website. Ik doe een oproep aan hen die belangrijke informatie op de website plaatsen om vaker op dat moment een mail naar de leden te sturen en hen er op te wijzen dat die informatie op de website staat. Ik doe tegelijkertijd een oproep aan onze oudere leden om vaker, dus ook zonder zo’n waarschuwingsmail, onze website te bezoeken. Indien een ieder gehoor geeft aan deze twee oproepen, dan komt het met de informatie in 2017 helemaal goed.

Het tweede onderwerp betreft een nieuwe app. Vanaf vanavond is de officiële Sybrook app beschikbaar in de app store. Met deze app voor de leden krijgt u op hun smartphone toegang tot het laatste nieuws, kunt u zich inschrijven voor wedstrijden, kunt u starttijden reserveren, kunt u informatie krijgen over actuele baancondities en krijgt u informatie over het maandbeker- en het Heerencupklassement. Binnen enkele dagen ontvangt u een nieuwsbrief met alle informatie over het gebruik en een uitleg hoe u de app kunt downloaden. Voor hen die dit niet kunnen afwachten staat Tim Huuskes over enkele minuten in de buurt van de tv voor u klaar om vragen te beantwoorden en voor een korte live- demonstratie van de app. Het derde onderwerp betreft het secretariaat van onze vereniging.

Onze secretaris André Winkelman heeft te kennen gegeven de komende jaarvergadering als secretaris te willen stoppen. Het bestuur heeft uiteraard niet stil gezeten en heeft iemand bereid gevonden vanaf dat moment de taak van André over te nemen. Het bestuur gaat u voorstellen in de komende jaarvergadering als secretaris te kiezen Sylvia Scholten van Achteren.

Het laatste en zeker niet het minste onderwerp betreft het lustrum van onze vereniging. Eind dit jaar bestaat onze vereniging 25 jaar. En dat willen we niet in stilte voorbij laten gaan. De jubileum commissie bestaande uit Willem Janssen, Brigitte Christenhusz en onze recent geridderde Bill Engbers is bezig met de afrondende fase van de festiviteiten en wedstrijden. Ik kan er al iets over vertellen. De grote klapper van het lustrumjaar wordt het lustrumfeest op zaterdag 2 september, uiteraard hier op het Sybrook. Een aantal jubileumwedstrijden zal worden georganiseerd zoals waarschijnlijk een 25 holes-wedstrijd, een oude 18 holes-wedstrijd en een culinaire wedstrijd. En verder zal een eigen jubileum activiteit worden gehouden voor de jeugd, voor de damescommissie, voor de Working Class Ladies, voor het Seniorenconvent en voor de Heerencup. Er is al een jubileumlogo. Dit logo wordt ondermeer gebruikt op kleding, ballen en gadgets. Voor informatie over het lustrum verwijs ik u naar onze website.

De bijeenkomst vanavond dient u mede aan te merken als de eerste activiteit in het kader van ons 25-jarig bestaan, de aftrap. De lustrumcommissie heeft daarom voor ieder lid dat hier vanavond aanwezig is een lustrumcadeautje, voorzien van het lustrumlogo. U kunt dit bij vertrek uur in ontvangst nemen bij Joep Vos, die zich met de cadeautjes en een ledenlijst in de buurt van de open haard bevindt.

Het belooft een mooi lustrumjaar te worden! Ik wens u allen een prettige voortzetting van de avond en ik toost met u op een gezond en sportief 2017.