Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Wisseling van de wacht

Op zondag 8 januari waren veel leden naar het clubhuis gekomen om elkaar een goed 2023 toe te wensen.
Het Rijk zorgde bij binnenkomst voor een glas met bubbels die uit het drankje omhoogschoten, waarna het vuistje geven of het handen schudden een aanvang. Sporadisch zag uw verslaggever ook omhelzingen. Een heel verschil met enkele jaren geleden…

 

Niet lang daarna was het woord aan de voorzitter Henk van der Sijs.
Hij blikte terug op het afgelopen jaar, waarin het aantal leden groeide.
Op dit moment kent onze club 1039 leden, een record!
Inmiddels bestaat onze vereniging 30 jaar dat we groots gaan vieren op zaterdagavond 18 maart. Uitnodiging volgt.
Op de komende ledenvergadering van 11 mei komt ook de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Rijk aan de orde die in 2024 ingaat.
Wat ook in deze vergadering speelt, is de benoeming van een nieuwe voorzitter. Henk deelde mee dat hij om gezondheidsredenen gaat aftreden. Als zijn opvolger zal hij aan de vergadering voorstellen de huidige secretaris van het bestuur Nicol Kraaijenzank te benoemen, de eerste vrouw in deze functie bij onze club.
Ik denk dat ik goed inschat, dat laatstgenoemd voorstel op heel veel instemming kan rekenen.

 

Na de dank aan de diverse commissies geeft hij het woord aan bestuurslid Mathieu Jansen die vier kampioensteams huldigt:
Dames 1 50+ ( 18 holes)
Dames 2 (27 holes)
Heren 50+ (18 holes)
Heren 50+ ( 27 holes).

 

Daarna krijgt Edwin Hofte, bestuurslid en voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie de gelegenheid om de leden te wijzen op het Regelevent op 11 maart over de regels en de veranderingen daarin. Bedoeld voor alle leden, maar vooral ook voor competitiespelers.
Ook zoekt zijn commissie een nieuw lid die ook de cursus regelcommissaris 1 wil volgen. Melden via vzhrc@gccsybrook.nl.

 

Tot slot krijgt de nieuwe General Manager van het Rijk van Sybrook, Graeme Rutjes, gelegenheid zich kort voor te stellen met een duidelijke toespraak.
Hij heeft de nodige ervaring in de golfsport en is van plan voor de leden van onze club een goed aanspreekpunt te zijn. Zoals hij zei: “Mijn deur boven staat altijd open!
Goed vooruitzicht!

 

Hierna krijgen de sprekers een krachtig applaus.
De rest van de avond was er ruimschoots tijd om van gedachten te wisselen, over bovengenoemde aangelegenheden en andere zaken.
Het bleef heel lang gezellig in het clubhuis!