Nieuwjaarsreceptie Golf en Country Club ‘t Sybrook

Nieuwjaarsreceptie Golf en Country Club ‘t Sybrook

Op zondag 7 januari 2024, een prachtige zonnige dag met vrieskou, kwamen veel leden van onze golfclub naar het clubhuis om elkaar een goed en sportief 2024 toe te wensen. Uw verslaggever kwam iets later aan dan de geplande tijd van vijf uur, maar bij binnenkomst was het in het clubhuis al super gezellig met vrolijk kletsende mensen, een glas in de hand en toostend naar elkaar.


Zoals gebruikelijk bij een nieuwjaarsreceptie, werd na korte tijd aandacht gevraagd om onze voorzitter, Nicol Kraaijenzank, het woord te geven. Ze begon haar speech met het uitspreken van een welkom aan alle gewaardeerde leden, die de vereniging maken tot wat het is. Tevens een speciaal welkom geheten naar de ereleden en leden van verdiensten.


De voorzitter blikte even terug naar het afgelopen jaar, een jaar voor onze vereniging met een aantal opmerkelijke momenten.

 1. Als eerste werd het lustrumfeest benoemd. De vereniging bestond 30 jaar en dat is groots gevierd op 18 maart j.l. Hierbij was een mooie film met tijdlijn gemaakt, welke in de hal op een groot scherm werd getoond.
 2. In 2023 zijn in de voorjaarscompetitie maar liefst 10 competitieteams kampioen geworden. Dit toont kracht en talent binnen onze vereniging.
 3. Een absoluut hoogtepunt was de promotie van het heren 1 competitieteam naar de hoofdklasse. Overigens speelt dit team het komende voorjaar landelijk op een aantal mooie banen. Op 27 april a.s. zal door de ander clubs op onze baan gestreden worden. Er zal door de baancommissie, Het Rijk en greenkeeping gezamenlijk veel effort gestoken worden om op dat moment ’t Sybrook er zo goed mogelijk bij te hebben liggen.
 4. Een aantal competitieteams gaan in de competitie van een 27 holes naar een 18 holes wedstrijd. Dit om meer ruimte op de banen te creëren en de reisafstanden in te korten.
 5. In het voorjaar is de verlenging van het samenwerkingsovereenkomst tussen onze vereniging en Het Rijk ondertekend. Deze is ingegaan op 1 januari jl. Tevens zijn aan het einde van het jaar 2023 de statuten gewijzigd.
 6. Onze vereniging heeft een nieuw clubtenue geïntroduceerd, er zijn reeds twee rondes geweest waarin leden dit konden aanschaffen (met een bijdrage van de vereniging).
 7. Ook de golfweek was een succes. Velen hebben genoten van de goed georganiseerde wedstrijden met de daaraan verbonden diners en prijzen.


De voorzitter richt een dankwoord aan de huidige bestuursleden, maar ook aan Henk van der Sijs als oud-voorzitter en Frank van Tiggele, oud voorzitter jeugdcommissie. Zij zetten zich onvermoeibaar in om de vereniging draaiende te houden en zijn de drijvende kracht achter veel van onze successen. Ook dank aan alle andere commissieleden voor hun enthousiaste inzet voor onze vereniging. Deze dankbetuigingen werden met een groot applaus ontvangen.


De voorzitter benoemde nog een aantal aandachtspunten:

 1. Het aantal leden van de vereniging is ruim boven de duizend.
 2. Het sportcomplex is per 1 januari rookvrij, slechts achter green28 bij de rokerstafel mag nog worden gerookt.
 3. Het donateurschap is ingegaan vanaf het begin van dit jaar.
 4. Er zal binnenkort een conversie van het programma proware plaatsvinden. Op 12 en/of 13 februari zal het systeem (proware) tijdelijk uit de lucht zijn, wordt nog kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief.
 5. De kalender komt binnenkort online – volg deze voor de leuke wedstrijden.
 6. De golfweek is van 27 augustus tot 1 september.
 7. De aanwezige leden kunnen bij het verlaten van de receptie een dopper (bidon) met logo van de vereniging in ontvangst nemen, een attentie van de vereniging.


De voorzitter dankt Het Rijk voor de gastvrijheid en het welkomstdrankje. Een mooie blijk van de goede samenwerking. Laten we met frisse energie en optimisme het nieuwe jaar ingaan.
Aansluitend krijgt de General Manager van het Rijk van Sybrook, Graeme Rutjes, de gelegenheid om de aanwezigen toe te spreken. Ook hij heeft uiteengezet dat er een fijne samenwerking bestaat tussen hen en de vereniging. Daarnaast gaf hij weer wat er zoal op de planning staat aan baanonderhoud.
Tot slot krijgen de sprekers een krachtig applaus vanuit de zaal.
Er werd nog lang en gezellig nagepraat onder het genot van een drankje. Het was een prachtige bijeenkomst, met heerlijke hapjes en drankjes en met leuke en fantastische mensen.