Nieuwe voorzitter van gccsybrook

Nieuwe voorzitter van gccsybrook

Even voorstellen: Nicol Kraaijenzank, per 11 mei 2023 de nieuwe voorzitter van Golf en Country Club ’t Sybrook.

 

Nicol is in Losser geboren en getogen en heeft aan het Saxion in Enschede Management, Economie en Recht gestudeerd. Ze is getrouwd met Robert en moeder van drie kinderen. Ondertussen breidt het geheel zich al uit met vrienden bij de dochters, dus het is vaak een gezellige drukke boel thuis. In het verleden heeft ze ruim 10 jaar als juridisch medewerker in het Losserse notariaat gewerkt (in eerste instantie bij Herman van Hazendonk en daarna voor de maatschap van Ronald Mollink, Barbara Wünsch en Wim Meijling). Bij de geboorte van hun derde kind hebben ze besloten dat Nicol zou stoppen en volledig voor de kinderen zou gaan zorgen. Vanaf dat moment is voor haar ook het vrijwilligerswerk gestart, vele taken heeft zij in de loop der jaren op zich genomen binnen diverse instanties.

 

Nicol is in 2010 aan het golfspel begonnen met golflessen op de vroege maandagochtend en in 2013 is ze lid geworden van onze vereniging. Doordat haar kinderen ook waren begonnen met golf en golflessen (ondertussen helaas allemaal weer gestopt) werd vrij snel gevraagd of ze zitting wilde nemen in de jeugdcommissie van onze vereniging, waarop Nicol bevestigend geantwoord heeft. Daarmee is haar “carrière” in het vrijwilligerswerk voor GCC ’t Sybrook gestart. Na een poosje heeft ze binnen de jeugdcommissie de secretariële taken opgepakt met Esther Oude Voshaar als voorzitter van die commissie. Toen Esther aangaf te willen stoppen, heeft Nicol die rol van haar overgenomen. Nicol is in het totaal 7 jaar actief geweest voor de jeugd van ’t Sybrook waarvan een ruime twee jaar als voorzitter. Het hoogtepunt in die periode was toch wel het (organiseren van het, maar nog meer het weekend van het) jeugdkamp in 2017 – de vereniging bestond in dat jaar 25 jaar en alle jeugd is een weekend weggeweest, niet ver weg maar oh zo gezellig. Als voorzitter van de jeugdcommissie mag je ook meedenken in het bestuur van de vereniging, meebesturen dus. Door dit geproefd te hebben, heeft ze besloten in het bestuur te willen blijven en het secretariaat van de vereniging over te nemen op het moment dat Sylvia Scholten van Agteren in 2020 besloot om daarmee te stoppen.

Een herhaling van zetten – kenmerkend binnen Nicol’s werk voor de club, want ook nu was het iemand die aangeeft te gaan stoppen met zijn taak binnen de vereniging, namelijk Henk van der Sijs als voorzitter, wat ervoor zorgt dat er nogmaals van functie wordt gewisseld. In overleg met alle bestuursleden is besloten om Nicol voor te dragen als nieuwe voorzitter en in de ALV van 11 mei is zij als zodanig benoemd. Enige ervaring als bestuurslid heeft ze dus al en in de vijf jaar die ze samengewerkt heeft met de oud-voorzitter heeft ze de inhoud van die voorzittersrol van nabij kunnen observeren.

 

Nicol geeft aan dat er een gedegen vereniging staat op dit moment. De commissies zijn ingevuld met deskundige mensen en alle commissies en subcommissies zijn in het bestuur vertegenwoordigd door de heren Chris Rikhof, Matthieu Jansen, Edwin Hofte en Frank van Tiggele. Tezamen met hen en de nieuwe secretaris, Mariska Danel, gaat Nicol vol goede moed een mooie periode tegemoet.

 

Het motto van Nicol is: We blijven de goede zaken binnen de vereniging zeker behouden en we zullen zorgen voor optimalisering van zaken die (nog) beter/mooier/fraaier kunnen. Daarnaast zullen we kijken naar extra activiteiten die opgepakt kunnen gaan worden. Heeft u als lid opmerkingen, aanvullingen of vragen, dan horen wij dit als bestuur vanzelfsprekend graag. U mag deze altijd bij de betreffende commissie binnen de vereniging ofwel bij de secretaris neerleggen. Een andere optie is om dit in de enquête (Players1st) te melden, zodat wij als vereniging ervan op de hoogte zijn tegelijkertijd met de exploitant Het Rijk van Sybrook.

 

Overleg met Graeme Rutjes en Hans Blaauw (van Het Rijk van Sybrook en Het Rijk Golfbanen) vond op regelmatige basis plaats en dat zal ook zo blijven, dus de prettige samenwerking die reeds bestaat tussen vereniging en Het Rijk zal worden gecontinueerd.

 

We gaan ervoor! We zullen deze mooie vereniging zo goed als wij kunnen besturen. Ondertussen genieten we van de bijbehorende prachtige golfbaan door vele golfrondes te spelen (wel of niet in wedstrijdverband) met de andere gezellige leden van deze club. Fijn dat het kan!