Nieuwe Technische Commissie stelt zich voor

Nieuwe Technische Commissie stelt zich voor

Vanaf heden beschikt G&CC ’t Sybrook over een nieuwe commissie: De Technische Commissie. De afgelopen jaren is door verschillende mensen hard gewerkt aan de totstandkoming van deze commissie die een aantal nieuwe initiatieven zal ontplooien voor alle leden van de vereniging.
De nieuwe TC neemt een deel van de taken van de Competitie Commissie over, die zal ophouden te bestaan. Wel blijft Huub van der Ven actief als competitie coördinator, en onderhoudt zodoende de contacten met de NGF en collega clubs, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. Datzelfde dankwoord spreken we uit naar de leden van de Competitie Commissie.

Nu horen wij u direct al denken… Op welke wijze gaat de nieuwe TC anders acteren dan de competitie commissie altijd heeft gedaan en wat betekent dat voor u als (competitie spelend) lid?

In beginsel gaat de commissie zich bezighouden met een drietal thema’s:

  1. Het begeleiden van de noodzakelijke doorstroming van leden die aangeven competitie te willen spelen en tot op heden nog niet zijn ingedeeld in een team. Definitieve samenstelling van alle competitieteams.
  2. Op basis van objectief, transparant en meetbare indicatoren selecteren welke spelers in aanmerking komen voor het selectieproces van de prestatief ingestelde teams, alsmede het spelen in Dames 1 (36 holes) en Heren 1 + 2 (36 holes)
  3. Het creëren van een platform waarbij alle leden van ’t Sybrook in staat worden gesteld hun golfspel verder te ontwikkelen. Denk aan de mogelijkheid tot het aanbieden van groepslessen, beschikbaarheid tot oefen- en trainingsmaterialen en de algehele ontwikkeling van het golfspel binnen de vereniging.

De nieuwe TC is er dus vooral voor de leden. Bent u een nieuw lid en wilt u graag competitie spelen, dan zijn wij vanaf heden het loket waarbij u uw interesse kenbaar kunt maken. Het samenstellen van teams doen wij vanzelfsprekend altijd vanuit een sociale gedachte, waarbij we altijd rekening houden de bestaande teams en vriendschappen. Voor veel leden is de competitie immers het hoogtepunt van het golfseizoen.

Het derde punt (ontwikkeling golfspel) is duidelijk een meerjarenplan waarvoor de commissie de komende periode een visie gaat ontwikkelen. Wij vragen iedereen van harte hierin mee te denken. Heeft u een leuk idee, mist u specifieke begeleiding of tips, laat het dan vooral weten aan de nieuwe TC. Wij staan open voor alle nieuwe initiatieven.

Harry Slotema is de nieuwe voorzitter van de commissie en tevens schakel naar de senioren competitie. Harry heeft niet alleen veel golf- en competitie ervaring, ook beschikt hij over de bestuurlijke capaciteiten om deze commissie goed te begeleiden. Ook Tim Huuskes en Sylvia Scholten van Agteren nemen plaats vanuit hun functie als respectievelijk captain Heren en Dames 1. De komende periode tracht de commissie zich nog verder te versterken, zodat ook de (dames) senioren en mogelijke doorstroming vanuit de jeugd goed gewaarborgd zijn. Klik hier voor de contactgegevens.

Wij blijven u via de website regelmatig informeren over alles dat op ons pad komt en barsten van de energie om van start te gaan.