Nieuwe rules official

Nieuwe rules official

Afgelopen jaar heeft Louis Tielens zowel de rules official cursus I en II succesvol gevolgd en verrijkt daarmee het team van Rules Officials als 4e lid.

Louis is al enige tijd actief als lid van de Regel & Handicap Commissie en de Mediacommissie.
Zijn opgedane regelkennis zal hij vanaf dit jaar specifiek binnen de Baancommissie toepassen.

Louis, namens het bestuur dank voor je inzet binnen onze mooie vereniging. We hopen nog lang met je samen te mogen werken.

Edwin Hofte
Voorzitter Regel & Handicap commissie